LogoBlauw LogoBlauw R.-K. PAROCHIE
H. NAAM JEZUS
BROEKHUIZENVORST
RONDOM DE VORSTER TOREN


Goed om te weten:

Zaterdags is er om 19:15 uur een H. Mis.
IBAN rekening nummer:
NL57 RABO 0109 2006 59
t.n.v. H. Naam Jezus
Bij een overlijden, neem contact op met het parochie kantoor,
tel. 077 463 1324
Het begraafplaats reglement vindt u hier en op page Varia.
In de noordelijke zijkapel is de Mgr. Schravenkapel en is dagelijks open
van 9:00-17:00 uur.
Klik voor meer details op:
www. mgrschraven. nl

Nieuws

We houden u op de hoogte!

Zondag 8-10-2023.

Mgr. Schraven Herdenkingsdag zondag 8 oktober 2023

Met genoegen nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de jaarlijkse Herdenkingsdag van de sterfdag van Mgr. Frans Schraven en gezellen.

10.30 uur begint de dag met een Eucharistieviering in de Parochiekerk aan de Kerkstraat 9 in Broekhuizenvorst.
U bent van harte welkom, aanmelding niet nodig.

12.15 uur een lunch te Broekhuizen in het Maashotel.
Voor aanmelding zie het programma 
                                                                    
14.00 uur start te Broekhuizen een schitterende wandeling onder leiding van Henk Erinkveld van de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden. 

PROGRAMMA EUCHARISTIE MGR. SCHRAVENHERDENKING
8 oktober 2023 (27e zondag door het jaar A)
Parochiekerk H. Naam Jezus te Broekhuizenvorst
Celebrant: pater Henk Erinkveld CSsR (C), concelebrant: pastoor Vincent Wang (Cc)
Lector (lezingen/Alleluiavers en voorbede): Mia Janssen-Brouwer en Oekraïner?
Zang: parochiekoor Broekhuizenvorst en volkszang
Orgel: Carola Hoedemaekers
Acoliet: Theo Cox

Thema: Vluchtelingen (met name uit Oekraïne)

Vooraf: orgelspel
Intredelied: De vreugde voert ons naar dit huis (blad) (koor en allen)
Welkom (C)
Schuldbelijdenis/Heer ontferm U: Kyrielitanie (GvL nr. 218; parochiebundel) (koor en allen)
Eer aan God: Eert God (GvL nr. 401; parochiebundel) (allen)
Gebed  (C)
Eerste lezing: Jes. 5, 1-7 (lector Mia)
Tussenzang: Ik ben de wijnstok (GvL nr. 621) (allen)
Tweede lezing: Fil. 4, 6-9 (lectorMia of Oekraïner)
Alleluia (GvL nr. 249) (koor en allen)  Alleluiavers (lector Mia)
Evangelie: Mt. 21,33-43 (C of Cc)
Preek (C)
Voorbede (voorganger, lector Mia + Oekraïner?) Antwoord na elke intentie: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons (allen)
Klaarmaken van de gaven: Alles wat ademt (blad)(koor)
Gebed over de gaven (C en allen)
Eucharistisch gebed (C en Cc)

Onze Vader (allen, gebeden of Oekraïens, gebeden of gezongen)
Vredesgroet (C en allen)
Lam Gods(GvL nr. 336; parochiebundel) (koor en allen)
Communie (C en Cc) (orgelspel)
Communielied (direct ná het uitdelen): Here I am, Lord (blad) (koor)
Gebed na de communie (C)
Zegen en wegzending (C)
Slotlied: Wees gegroet, o Sterre (parochiebundel) (allen)
Na de dienst: orgelspel

Bijzonderheden:Vrijdag 14-4-2023.

Klok wordt om 9:00 uur geluid voor het overlijden op 10-2-2023 van Pierre Thielen.

Zondag 21-5-2023.
WijdingVRoit

Maandag 13-2-2023.

Klok wordt om 9:00 uur geluid voor het overlijden op 10-2-2023 van Mieke Hermans-Kruijsen, Op de Spekt.

Zondag 12-2-2023.

Speciale kerkdienst voor Ridders van het Heilig Graf van Jerusalem met mooie kerkzang door het koor.

Maandag 6-2-2023.

Klok wordt om 9:00 uur geluid voor het overlijden op 4-2-2023 van Chris Jansen, Kapelstraat.

Vrijdag 13-1-2023.

Klok heeft om 9:00 uur geluid voor het overlijden op 11-1-2023 van Tiny Thijssen-Alards.

Woensdag 11-1-2023.

Klok heeft om 9:00 uur geluid voor het overlijden van Miep Verheijen.

Dinsdag 1-11-2022.

Uitvaartdienst Truus Thijssen-Claessen. Truus is overleden op 26-10-2022.

Zaterdag 29-10-2022.

Na de H. Mis om 19:15 uur worden buiten de graven gezegend.

Donderdag 04-10-2022.

Mgr Schraventocht op 09-10-2022, zie affiche klik hier.

Donderdag 09-06-2022.

Monumentenwacht is met twee mensen in en buiten de kerk geweest. Heeft een los vogelrooster verwijderd en dat staat nu nog tegen de noorder buitenmuur. Moet nog worden afgevoerd.

Zondag 29-05-2022.

Op de page Varia zijn twee nieuwe items geplaatst en betreffen Flyer Schravenpad naar Broekhuizenvorst en Uitnodiging opening Het Nieuwe Schravenpad op 29 mei 2022

Woensdag 04-05-2022.

Dodenherdenking om 19:15 uur.

Vrijdag 29-04-2022.

Jan Daamen is zaterdag 23 april 2022 overleden.
De klok wordt geluid om 13:20 uur vrijdag 29 april voor het afscheid dat direct erna begint in hun eigen tuin.

Woensdag 23-03-2022.

Truus Peeters-Hendriks is zondag 20 maart 2022 op 65 jarige leeftijd overleden.

Zaterdag 19-03-2022.

Na de misviering is afscheid genomen van pastoor R. Schreiber. Namens de parochie is pastoor een kleine attentie overhandigd na een kort dankwoordje door een woordvoerder van het voormalige kerkbestuur.

Maandag 07-03-2022.

Met ingang van vrijdag 1 april wordt Ralf Schreiber benoemd tot kapelaan in de parochiefederatie van Koningsbosch, Maria Hoop, Sint Joost, Echt en Pey. Dat is dit weekeinde (5/6 maart) in de betreffende parochies bekend gemaakt...? Schreiber is nu nog actief in de parochiefederatie Maasdorpen in Noord-Limburg tot 1 april 2022.

Woensdag 02-03-2022.

Bisdom sluit aan bij klokluidactie voor vrede

Vanmiddag (Aswoensdag 2 maart) vindt er in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment plaats voor vrede en recht in Oekraïne. De korte viering vindt plaats om 17.30 uur onder de titel: Vrede is voor iedereen. De Raad van Kerken in Nederland vraagt alle kerken in Nederland om, voorafgaande aan deze viering, tussen 17.15 – 17.30 uur, de kerkklokken te luiden, als oproep tot deelname aan dit gezamenlijke gebed. Het bisdom Roermond sluit zich van harte hierbij aan en nodigt alle parochies uit om op dat tijdstip ook de klokken te luiden, voor zover dat binnen de lokale omstandigheden mogelijk is.

Donderdag 24-02-2022.

Versoepelingen in de R.-K. Kerk vanaf vrijdag 25 februari

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld. ‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

Communie
Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden. Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

Aswoensdag
Woensdag 2 maart is Aswoensdag. Voor het uitdelen van de askruisjes kan worden gekozen voor het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de priester om tijdens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen.

Rekening houden met elkaar
Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

Donderdag 07-02-2022.

Vanmiddag zijn twee heren boven de gewelven geweest om naar bijzonder soort vleermuizen te zoeken. Er zijn er 5 gezien en op foto gezet.

Donderdag 03-02-2022.

Vandaag is Twan Thijssen in alle stilte naast zijn ouders begraven in Broekhuizenvorst. Twan is op 24-01-1965 geboren en overleden op 28-1-2022.

Donderdag 27-01-2022.

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.

Dinsdag 25-01-2022.

Een man van de Oorlogsgravenstichting heeft deze middag de twee graven van omgekomen parochianen schoongemaakt, onderhoud gedaan en van nieuwe, schone grind voorzien voor het graf van Gerard M. Brouwer en Petrus A. Vergeldt, beiden gefusilleerd op 15-10-1944.
De Oorlogsgravenstichting doet dit onderhoud jaarlijks.

Dinsdag 18-01-2022.

Nu geen wijzigingen coronamaatregelen Rooms-katholieke Kerk

Vrijdag 14-01-2022.

Fa. Eijsbouts heeft de kerkklokken een onderhoudsbeurt gegeven, daarbij zijn op een ongewoon tijdstip de klokken even te horen geweest.

Dinsdag 11-01-2022.

De kerstgroep op het priesterkoor is opgeruimd. Daarna is priesterkoor en de kerkgangen met een vochtige doek op een brede veger uitgedaan.

Woensdag 20-12-2021.

Nieuwe coronamaatregelen: Geen vieringen meer na 17 uur

Kijk hier voor de oproep die de bisschoppen al eerder deden: Vier Kerstmis!

Maandag 22-11-2021.

De beide buitenkranen zijn afgesloten en afgetapt om bevriezing te voorkomen.
Vrijwilligers hebben de adventskrans gemaakt en staat nu op het priesterkoor.

Zondag 21-11-2021.

De flyer voor een mooie wandelroute "Het Schravenpad naar Broekhuizenvorst" is ook toegevoegd op Varia en is op beide plaatsen uit te printen.

Vrijdag 12-11-2021.

De linten voor afstand tussen de banken zijn weer aangebracht voor voldoende afstand voor en achter.
Het spreekt vanzelf dat u in dezelfde bank ook anderhalve meter afstand tot een ander bewaart die niet tot hetzelfde huishouden hoort.

Maandag 25-10-2021.

De grote klok wordt om 9:05 uur geluid voor het overlijden van Frank Lambriks.
Dezelfde klok ook op vrijdag 29-10-2021 rond 13:30 uur bij zijn ter aarde bestelling op ons kerkhof.

Vrijdag 1-10-2021.

De brandweer doet inspectie naar veiligheid in de kerk.

Woensdag 29-9-2021.

Er is nu ook een kloeke bank buiten de kerk op de westkant geplaatst, voor elk wat wils. Gelieve tijdens kerkdiensten het misboekje zelf even binnen op te halen, dan weet u ook wat er speelt. Misboekjes niet buiten laten slingeren, a.u.b.: gewoon even terugbrengen naar binnen.

Zaterdag 25-9-2021.

Alle kerkbanken zijn weer vrij toegankelijk.
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Vrijdag 24-9-2021.

De klok wordt om 13:15 uur geluid voor het overlijden van mevrouw Tonnie Vervoort-Geeven op 17-09-2021.
Vandaag wordt zij thuis opgehaald voor haar uitvaart.

Dinsdag 14-9-2021.

De Mgr. Schraven stichting nodigt uit voor een wandeling. Zie Affiche en Persbericht.

Donderdag 2-9-2021.

Op de page Historie staan wetenswaardigheden alfabetisch gerangschikt. Kijk eens op Hoogwater. Wiel heeft een nieuwe bijdrage aangeleverd.

Donderdag 19-8-2021.

Op de page Historie staan wetenswaardigheden alfabetisch gerangschikt. Kijk eens op Hoogwater, daar staan drie artikelen van Wiel Jenniskens die u kunt lezen.

Zaterdag 19-6-2021.

De Vorster Kunstroof is prima verlopen: er waren even circa 40 mensen in de kerk die na een voiceover en live orgelspel via de Mgr. Schraven kapel naar buiten liepen om buiten hun spel te beginnen. E.e.a. was goed geregeld met extra, blauwe belichting van het interieur in de kerk. Iedereen heeft kunnen zien dat er 5 lege schilderijen waren waar een oplossing voor moest komen.

Zaterdag 5-6-2021.

Met ingang van 5 juni voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.
In Meerlo, Tienray, Swolgen, Broekhuizenvorst, Lottum en Grubbenvorst mogen er vanaf nu zeker 50 gelovigen weer deelnemen. In Broekhuizen helaas nog net niet in verband met de afstandsmaatregel.

Woensdag 7-4-2021.

Vandaag werkt Monumentenwacht aan controles van binnen- en buitenkant kerk.

Zaterdag 27-3-2021.

Deze dag is het nieuwe St. Barbara beeld op sokkel geplaatst in de kerk. Klik hier voor meer.
Op 17-4-2021 wordt na de H. Mis het beeld gezegend door pastoor.

Maandag 8-3-2021.

In korte tijd van elkaar zijn de lampen van paal 112 en 113 stuk gegaan. De eerste is al gerepareerd en 113 komt ook spoedig aan de beurt. Dit betreft de lamp op de brede toegang naar het kerkhof links.

Dinsdag 2-3-2021.

De Misstipendia 2021 zijn bekend. Klik hier voor meer.

Zaterdag 21-2-2021.

De toegang tot Mgr. Schraven kapel is weer open tussen 9 en 17 uur.

Zaterdag 6-2-2021.

De toegang tot Mgr. Schraven kapel is in verband met slechte weersomstandigheden even gesloten.

Vrijdag 22-1-2021.

Royal Eijsbouts doet onderhoud aan de klokken. Daartoe worden ook af en toe even de klokken geluid.

Woensdag 13-1-2021.

Vincent Hermans is geboren in Broekhuizenvorst op 8 september 1944 en overleden te Simpelveld op 13 januari 2021. In verband met beperkingen van de Covid-19 maatregelen kan de uitvaart op 18 januari 2021 om 11 uur gevolgd worden via
http://twich.tv/petraduijkers
Condoleanceregister kunt u tekenen via www.memori.nl/gedenkplaats/vincent-hermans-1

Woensdag 16-12-2020.

Bericht vanuit Bisdom: WOENSDAG 16 DECEMBER 12.00 UUR

Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in de Rooms-Katholieke kerken
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden.

Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden.

Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.
Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen - publiek worden gevierd. Welke gevolgen deze maatregel heeft voor de geplande Drive-in-Nachtmis op het Pinkpopterrein in Landgraaf is op dit moment nog niet bekend.
Protocol blijft gelden.
Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling.
Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.

Geen groepsactiviteiten zoals bezoek aan de kerststal
Verder wijzen de bisschoppen er op dat de kerken geen groepen mogen ontvangen die bijvoorbeeld de kerststal komen bekijken. Speciale kerstactiviteiten voor groepen in en buiten de kerk zijn niet toegestaan. Activiteiten buiten waarvoor de lokale overheid expliciet toestemming heeft gegeven, vallen niet onder deze beperking.
Het blijft wel mogelijk dat parochies de kerk openstellen om mensen de gelegenheid te bieden individueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken. Ook kan de op een aantal plaatsen bestaande traditie om op Oudjaarsavond om 24.00 uur de kerkklokken te luiden, voort worden gezet om de onderlinge verbondenheid met de gelovigen in de samenleving te onderstrepen.
Tenslotte roepen de bisschoppen nogmaals op om vooral wél Kerstmis te vieren. De vieringen op kerstavond en in de kerstnacht zijn niet publiek toegankelijk, maar zullen wel plaatsvinden en door vele parochies worden uitgezonden via de live stream en ook op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook andere vieringen zijn via live stream of televisie mee te vieren. De bisschoppen nodigen iedereen daar van harte voor uit via de speciale website www.vierkerstmis.nl Via die site kunnen gelovigen onder meer de eigen parochie vinden op internet en zien wat de mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren.

Dinsdag 1-12-2020.

De buitenkraan bij de sacristie wordt afgesloten wegens vorstgevaar.
Op Archief een foto en gedicht uit juni 1977 van pastoor Cor Janssen toegevoegd.

Zaterdag 17-10-2020.

Overzicht veel gestelde vragen en antwoorden na 13 oktober (persconferentie kabinet).

1. Geldt voor uitvaarten wel of niet de dertig-personenregel?
De overheid maakt voor uitvaarten een uitzondering op de maximaal dertig-personenregel. Parochies kunnen deze door de overheid toegestane uitzondering aanhouden. Dat betekent bij uitvaarten maximaal 100 personen binnen, maximaal 250 buiten.

2. De bisschoppen spreken in hun bericht van vrijdag 9 oktober van dertig personen in een viering, exclusief de mensen die daar een functie vervullen. Het kabinet heeft het over dertig personen in totaal. Wat geldt nu voor de parochies?
Voor de parochies geldt wat de bisschoppen bekend hebben gemaakt, dus maximaal dertig gelovigen exclusief bedienaren.

3. Tellen kinderen wel of niet mee in het aantal van dertig?
Ja, voor de maximale groepsgrootte in binnenruimtes tellen alle kinderen mee in het maximum aantal van dertig, ook kinderen tot en met 12 jaar tellen mee.

4. Als alternatief voor komende Allerzielenvieringen in kerken hebben parochies al eerder het idee opgevat om een korte viering in de openlucht op het kerkhof te houden, met in het achterhoofd dat er buiten meer mensen bij kunnen zijn. Volgens de regels van het kabinet na 13 oktober mag je buiten nog maar met vier personen bij elkaar komen. Betekent dit dat dergelijke openluchtvieringen niet mogelijk zijn?
De overheidsrichtlijn voor bijeenkomsten buiten luidt inderdaad maximaal vier personen. De richtlijnen gelden voor tenminste twee weken, vanaf 14 oktober. Openluchtvieringen zijn in deze veertien dagen dus niet mogelijk. Het CIO adviseert om tot medio november het gegeven advies te volgen en dat betekent tot na Allerheiligen en Allerzielen. Het wordt daarom afgeraden om nu openluchtvieringen in die dagen te plannen.

5. Wat betekent het voor de zondagsplicht als ik nu niet naar een eucharistieviering in mijn parochie kan?
Als het door omstandigheden onmogelijk is om deel te nemen aan de mis op zondag, geldt dat u bent gedispenseerd van de zondagsplicht.

6 Mogen zieke mensen thuis de heilige communie ontvangen?
Ja dat mag, met inachtneming van alle regels op het gebied van afstand en hygiëne. Er gelden bovendien de regels bij pastoraat en bezoekwerk in fysieke nabijheid aan kwetsbare ouderen en aan mensen met verminderde weerstand, zoals deze in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli jl. zijn opgenomen.

NB: Mochten er veranderingen komen in de bestaande maatregelen van de overheid, waardoor het antwoord op bovenstaande vragen moet worden aangepast, dan volgt daarover zo spoedig mogelijk informatie via onder meer www.rkkerk.nl.

 

Zaterdag 10-10-2020.

Aanpassing corona-maatregelen die vandaag al ingaan

Ik heb net een bericht ontvangen van vicaris Ed Smeets, administrator sinds 27 september 2020 in het dekenaat Horst, namens de bisschop:

  • De bisschoppen hebben hun beleid op basis van het overleg met het Rijk bijgesteld. De belangrijkste maatregelen is dat met ingang van vandaag het aantal gelovigen (exclusief bedienaren en vrijwilligers) 30  (dertig) personen gelijktijdig in de kerk (onafhankelijk of mis of alleen aanwezig in de kerk) mogen zijn. Het maakt niet uit hoe groot het kerkgebouw is. Dat houdt in dat de koster zelf of iemand anders gevraagd wordt om het aantal gelovigen te willen tellen en gelovigen die niet meer in mogen vriendelijk op het besluit van de bisschop te willen attenderen. Zijn de laatste bezoekers een gezin mogen alle nog net binnen.
  • Bovendien heeft de bisschop het dringend advies overgenomen om mensen te vragen om een mondkapje te willen dragen in de kerk. Dat houdt in tijdens de hele mis, met uitzondering van het ontvangen van de communie.
  • Het aantal 30 geldt niet voor uitvaarten en vormselviering. Of het voor het afzonderlijke Allerzielenlof mede van toepassing is weet ik nog niet.

 

Verzoek aan de kerkbestuursleden om zorg te dragen, voor zover dit vandaag nog kan, om extra niet-medische mondkapjes te kopen en die in de kerk beschikbaar te stellen. Als het niet meer kan, kan het niet. Het is ook de wens van de bisschop (en het Rijk) dat iedereen zelf hiervoor zorg dient te dragen. Maar op korte termijn zal dat velen niet lukken, denk ik.

Let even op!
Mensen zonder mondkapje mogen de kerk binnenkomen. Het is wel een dringend advies dat iedereen een mondkapje draagt zodra hij de kerk binnenkomt. Dat geldt niet voor de bedienaren en de mensen aan de orgel of in de sacristie voor zover er voldoende afstand kan worden gehouden.

Met vriendelijke groeten,
Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

Vrijdag 9-10-2020.

BLAW
BLAWS

In het kader van Baby Loss Awareness Week heeft Miriam van De Bloemerie een bloemstuk geplaatst bij het monument tegenover de ingang naar de sacristie.
Ieder jaar van 9 t/m 15 oktober wordt er aandacht gevraagd voor baby verlies, een week die
in het teken staat van:
(h)erkenning en bewustwording.
Vanmiddag heb ik persoonlijk een mooi bloemstuk gelegd bij het monument voor het overleden kind op de begraafplaats in Broekhuizenvorst.
Op 15 oktober branden ouders en naasten wereldwijd om 19:00 uur een kaarsje:
een golf van licht en liefde voor hen die we moeten missen...
Miriam Derikx, De Bloemerie.
Is gespecialiseerd in kinderrouwbloemen.

Donderdag 24-09-2020.

Vleermuis3
Eén vleermuis is in de kerk gezien die nogal wat keren alarm heeft veroorzaakt. Wordt met speciale apparatuur bekeken voor aanwezigheid en geluid. Is nu waarschijnlijk weg uit de kerk.

Vrijdag 4-09-2020.

Vleermuizen boven de gewelven en toren worden geteld d.m.v. foto's. Er zijn er veel boven gezien en hebben voor nogal wat overlast gezorgd door 's nachts in de kerk rond te vliegen. Er is een steen gezet op een mogelijke invliegopening boven. Die steen lag eerst vlak, nu hoogkant, op het gat waar de Kerstster die in de Kersttijd hangt en sluit daarmee het gat beter af.

Jaarlijkse vleermuis telling levert opmerkelijke kolonie van 19 grijze grootoorvleermuizen op.

Dinsdag 28-07-2020.

KPN onderzoekt waardoor er geen telefoon in de kerk was. Beschadigde kabel aangetroffen bij kruispunt Maasstraat en Mgr. Schravenstraat. Daar is enige tijd geleden een waterlek geweest en telefoonkabel beschadigd. E.e.a. is uiteindelijk hersteld.
In de Mgr. Schraven kapel is 's middags gefilmd. Deze film zal t.z.t. via een nationale tv zender worden uitgezonden.

Maandag 27-07-2020.

In patronaat lijkt het toilet niet af te lopen. Na inspectie blijkt dat er een ontstoppingsbedrijf water geknoeid heeft op het toilet bij controle met een camera voor riool inspectie en dat niet te hebben opgeruimd. Het tweede ontstoppingsbedrijf heeft ook geen verstopping gezien. Wel hebben zij 's middags de gemeente gebeld dat er een verzakking in het trottoir zit ter hoogte van de afwatering van het patronaat. De gemeente heeft een grote pilon geplaatst en is later in de week bezig geweest met controle aansluiting riool en herstel van trottoir.

Donderdag 11-06-2020.

Aan patronaat is nu een buitenkraan voor water. Is dichterbij voor noord- en westkant van begraafplaats. Hulde voor dit goede idee en de realisatie.

Vrijdag 29-05-2020.

In de kerk is 's morgens rond twee uur en daarna nog eens een half uur later het alarm afgegaan. Eerste keer komt de melding van de omgeving van de Piëta, tweede uit de Mgr. Schravenkapel. Na controle binnen blijkt dat een vleermuis rond fladdert en zo het alarm veroorzaakt. Lastig omdat je dan niet meer rustig kunt slapen.

Donderdag 21-05-2020. Hemelvaart

In de kerk worden met een speciale camera opnamen gemaakt die een soort streetview effect opleveren van het interieur. De link hiervoor is te vinden op page Varia van deze website. Daar zijn ook de links van andere kerken te vinden. Leuk om in de kerk rond te neuzen, ook als deze gesloten is: doen.

Dinsdag 28-04-2020.

Gehele kerkinventarisatie gedaan op last van bisdom i.v.m. verkrijgen subsidie.

Zondag 12-04-2020. Eerste Paasdag

Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de geesten (Citaat van Erasmus).

Dinsdag 24-03-2020.

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast. Bron: Bisdom Roermond.

Boomwereld heeft de treurwilg op het kerkhof een flinke snoeibeurt gegeven. Dit tot groot genoegen van de kerkhofgroep. Al het snoeiafval is keurig versnipperd en meegenomen door Boomwereld.

Donderdag 19-03-2020.

De communies in het gehele Dekenaat zijn uitgesteld tot het nieuwe schooljaar! Dit is in goed overleg gegaan met alle priesters.

Vrijdag 13-03-2020. Coronavirus COVID-19.

Bisschoppen komen met aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
  • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed
De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden: 
God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Woensdag 25-12-2019, Eerste Kerstdag.

Van 14:00 tot 16:00 uur is de kerk extra open voor bezichtigen van o.a. kerstgroep en andere dingetjes. Tijdens deze tijd is er live muziek in de kerk. Kom kijken en geniet ervan.

Zaterdag 14-12-2019.

Kapelaan Karol Mielnik zei na afloop van de H. Mis dat hij per 1 februari naar een parochie in Drente vertrekt. Jammer.

Woensdag 6-2-2019.

Vandaag wordt onderhoud aan klokken en techniek daarvoor gedaan. U zult enkele keren klokgelui van diverse klokken horen, maar dat hoort bij het uitproberen.

Dinsdag 22-10-2019.

Geen kip te zien, dus ook maar weg met de haan. Op 5 december is de torenbekroning weer gerestaureerd teruggeplaatst. Ziet er goed uit.

Zaterdag 27-4-2019.

Mailing voor kerkbijdrage moet nu naar de drukker, daarom alvast financiële overzichten over 2017 en 2016.
Zodra overzicht over 2018 beschikbaar is wordt dit toegevoegd.
Klik hier voor overzichten.

Woensdag 3-3-2019.

PAUS FRANCISCUS EET UIT DE MGR. SCHRAVENTUIN IN ROME

In de tuin van het Generaal Bestuur van de Lazaristen in Rome is een tuin aangelegd die sinds kort de naam ‘Mgr. Schraven Tuin’  draagt. Over de plek waar dit gerealiseerd werd,  schrijft p. Wiel Bellemakers: ’ Achter het generalaat in Rome ligt een villa die ooit bewoond werd door de grote staatsman Garibaldi. Daar mag niks gebouwd worden want dat alles is ‘een staatsmonument’. Het behoorde aan de zusters van Vincent de Paul, die het cadeau gaven aan de Lazaristen. Deze deden er jaren nauwelijks iets mee want men had er geen mensen voor.

links het tuinontwerp, rechts vluchtelingen aan het werk bij de kruidentuin

Afgelopen jaar is een groep mensen, die vluchtelingen aan werk helpt,  begonnen om er een plantentuin van te maken. Een lofwaardig initiatief’.
Uiteraard kregen de Schravenrozen uit Lottum daarin een belangrijke plek, zoals te zien is op bijgevoegd ontwerp. Op de rood ingekleurde plekken staan de rozen en omzoomen zo de kruidentuin. Dankzij donaties van enkele particuliere personen werd een hele lading rozen vanuit het rozendorp Lottum naar Rome gestuurd. Opnieuw p. Bellemakers:
‘De combinatie van Schravenrozen en de martelaren gedenken, is een mooi initiatief’. Nu komen alle bezoekers aan de Schraventuin te weten wat er op 9 oktober 1937 in China gebeurde’.
Er zal een bordje bij geplaatst worden waarop uitleg gegeven wordt over bisschop Schraven en zijn gezellen.

Op 2 maart 2019 bracht het Generaal Bestuur van de Lazaristen een bezoek aan paus Franciscus in het Vaticaan. En wat kreeg hij aangeboden?  Kruiden, gekweekt door zes vluchtelingen in de Mgr. Schraventuin. Of ze daarbij de paus ook over Mgr. Schraven verteld hebben, wordt niet vermeld.

Woensdag 6-2-2019.

Vandaag wordt onderhoud aan klokken en techniek daarvoor gedaan. U zult enkele keren klokgelui van diverse klokken horen, maar dat hoort bij het uitproberen.

Donderdag 24-1-2019.

Filmpje van enkele minuten over Mgr. Frans Schraven kunt u bekijken als u hier drukt.

Zondag 16-12-2018.

Adventsconcert door Con Brio en In The Mood. Begint om 14:00 uur en halverwege pauze.

Zaterdag 8-12-2018.

Om 13:00 uur worden de klokken geluid om bekend te maken dat de nieuwe bisschop in Roermond is gewijd.

Zaterdag 1-12-2018.

Vanaf vandaag is de buitenkraan dicht om vorstschade te vermijden. Graag uw begrip hiervoor.

Zaterdag 17-11-2018.

Zaterdag 17 november 2018 vindt in het klooster van de Franciscanen te 's-Hertogenbosch een oecumenisch middaggebed plaats, geïnspireerd door Mgr. Schraven. Deze Nederlandse bisschop werd in 1937 in China met zeven metgezellen vermoord toen hij weigende 200 vrouwen over te dragen aan Janpanse soldaten.
Bijeenkomst zal in het teken staan van hedendaags verzet tegen geweld tegen vrouwen. Lees hier programma.

Woensdag 7-11-2018.

Fa. Eijsbouts heeft vandaag een nieuwe luid motor geïnstalleerd voor de grote klok. Door scheefstand van deze klok hebben technici diverse keren extra moeten luiden om zoveel mogelijk een gelijke klank uit de klok te krijgen. Nu kunnen alle drie de klokken weer gebruikt worden.

Woensdag 10-10-2018.

Vele duizenden vliegen zijn boven de gewelven van het priesterkoor professioneel verdelgd.

Zondag 07-10-2018.

Een goed bezochte herdenking van de bisschop Frans Schraven en gezellen tijdens de kerkdienst. Ook de aanwezige Chinezen lieten van zich horen tijdens de kerkdienst, in het Chinees. Daarna lunch en vervolgens de Schravenlezing over misbruik van vrouwen in China door Japanse bezetters.

Maandag 09-07-2018.

Op maandag 9 juli was een Chinese priester te gast in de Gedenkkapel. Hij studeert in Rome en was op doorreis voor vakantie naar China. Hij was aangenaam verrast in de kapel twee grote borden te zien met afbeeldingen van de bisschoppen Schraven en Geurts. Hij herkende de ontwerper, een vriend van hem. John Wu maakte spontaan een foto van de borden en stuurde ze naar zijn vriend. Prompt kwam er een reactie uit China. 'Ik wist niet dat die borden in Nederland stonden'. Zijn bezoek rondde hij af met het zingen van het Onze Vader in het Chinees. Zijn prachtige stem klonk geweldig in de mooie akoestiek van de Vorster kerk.

Zondag 03-06-2018.

Viering 25 jarig Priesterjubileum Pastoor Ruud Verheggen.

Zondag 3 juni zal in de Kerk van O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten in Tienray, voor de gehele Federatie,  om 10.30 uur een Plechtige H. Mis worden opgedragen ter gelegenheid van het 25 jarig Priesterjubileum van Pastoor Ruud Verheggen. Na de H. Mis is er gelegenheid om Pastoor Ruud Verheggen te feliciteren in het Parochiehuis aan de Bernadettelaan in Tienray.
Eenieder is hiervoor van harte uitgenodigd om dit samen met Pastoor te vieren.
Mocht u een gift willen doen, deze zijn bestemd voor het  Steunfonds Federatie Maasdorpen en Ziekenhuisproject in Gombong  Indonesie. Hiervoor staan bussen in het Parochiehuis. Ook kunt u de gift overmaken op rekeningnummer NL79RABO 0327 9744 51 ten name van RK Parochie H. Lambertus o.v.v. Jubileumgift Pastoor Ruud Verheggen.

Parochies Federatie Maasdorpen.

Zaterdag 02-06-2018 en zondag 03-06-2018.

Tweede en tevens laatste weekend kerkopenstelling voor expositie doeken van Huub Bogaerts, beide dagen open vanaf 10:00 uur. Deze weekenden goed voor meer dan 200 bezoekers.

Donderdag 24-05-2018.

Oorlogsgravenstichting (OGS) heeft stoffelijke resten opgegraven. Locatie: voor de ingang van de kerk waarop vroeger het monument dat nu tegen de noordzijde van de kerk geplaatst is. Deze resten zijn veilig gesteld volgens vaste militaire procedure. Wij, OGS, zullen de stoffelijke resten van de heren P.J.J. Clevis en J.G. Derks op donderdag 24 mei (11:00 uur) met beperkt militair eer herbegraven op Militair ereveld Grebbeberg (rij 14 nr. 33 en 34).

Woensdag 23-05-2018.

Expositiestukken opbouwen op priesterkoor. Expositie opent zaterdag 26 mei om 10:00 uur.

Maandag 14-05-2018.

Verslag van Exhumatie op 14 mei 2018.
Kijk op page Mensen onder Clevis PJJ en Derks JG voor meer hierover. Op https://standhouden.nl veel info.

Zaterdag 9-12-2017.

Aan Riek Heuvelmans wordt na de H. Mis de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt.

Zaterdag 19-08-2017.

Twee Chinese bisschoppen bezoeken Mgr. Schraven gedenkkapel. Een artikel hierover is op 12 augustus 2017 in dagblad De Limburger Venray editie te vinden op Regio blad 2.

Vrijdag 04-08-2017.

Vakantietip. Lees hier voor meer.

Dinsdag 23-06-2017.

Aankondiging Expositie Queeste naar 'n hemel in de kerk van Jef Hendriks en Jan Haen. Open 5 t/m 13 augustus 2017 van 11 tot 16 uur. Entree is gratis. Zie poster, klik hier. Exposant Jan Haen is aanwezig t/m woensdag.
Beschrijving van de tentoonstelling en beide exposanten is hier te zien.

Dinsdag 27-12-2016.

In De Volkskrant van 27-12-2016 staat een Reportage over Katholieken in China, een belangwekkend artikel. Ook een afbeelding van Mgr. Frans Schraven ontbreekt niet. Klik hier voor meer.

Maandag Tweede Kerstdag 2016.

Fanfare Broekhuizenvorst & Ooijen luistert deze H.Mis op met haar muziek. Is ieder jaar bijzonder.
Komt dat zien en luister.

Extra openstelling Eerste Kerstdag 2016.

Ton, Ria en Bernard maken muziek in de kerk tijdens de openstelling van 14:00 tot 16:00 uur. U kunt tevens de mooie kerststal bewonderen met honderden lichtjes en een echte knikengel die knikt voor elk muntje dat erin verdwijnt. Op het scherm is een fotoshow van Kerst-Inn 2010 en van bloemen getoond.
Meer dan 50 mensen hebben het slechte weer gelaten voor wat het was en de kerk van binnen bekenen en geluisterd naar de mooie kerstmuziek van het trio.

Adventsconcert Con Brio 11 december 2016.

Con Brio zal u een uur lang boeien met haar zang. Er wordt afwisselend gezongen door het hele koor en door een selectie uit het koor. Kom maar luisteren en kijken.

Kerkdienst 30 juli 2016.

In de week voorafgaande aan de kerkdienst op zaterdag 30 juli 2016 is er door een aantal mensen flink aangepakt in de kerk. Het afdekplastic is verwijderd en heeft veel stof kunnen tegenhouden. De banken zijn weer terug en vastgezet op hun plaats.
Nietemin eerdere inpak met plastic heeft een aantal dames van ochtend en middag schoonmaakploeg een hele dag gewerkt om alles weer piekfijn in orde te hebben. Hulde!
Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan inpakken, uitpakken, afvoeren van plastic, vastschroeven en schoonmaken. Tevens is de aanvullende verlichting in zuidkapel nu definitief gemaakt en gaat aan met de verlichting in de kapel. Ook is in de hal daar een passende lamp gehangen.

Redactie Kath. Nieuwsblad 17 juni 2016.

Tijdens hun jaarlijkse uitstapje besteden de leden van de redactie van het Kath. Nieuwsblad alle aandacht aan de gedenkkapel. Klik hier voor meer en foto's.

Interieur kerk ingepakt 5 juni 2016.

Om zoveel mogelijk stofoverlast te voorkomen tijdens het weghalen van aangetast stucwerk is het interieur deze ochtend ingepakt door een aantal vrijwilligers.

Altaar wijding 4 juni 2016.

Hulpbisschop Mgr. Dr. E. de Jong van Roermond heeft het altaar ingewijd en relieken teruggeplaatst. Daarbij is veel wierook gebruikt en dat is ook te zien op foto's op de website van Bisdom Roermond: https://www.flickr.com/photos/bisdomroermond/sets/72157666738341334
en Hallo Horst aan de Maas met heel mooie foto's:
http://www.hallohorstaandemaas.nl/Inwijding-nieuw-altaar-2016651210

Orgel- en Fanfareconcert 22 Mei 2016.

Musiche di Vento
Een uniek Orgelconcert te Broekhuizenvorst

Op zondag 22 mei 2016 vindt in de parochiekerk van Broekhuizenvorst een uniek orgelconcert plaats. Een concert waaraan de wereldberoemde kerkorganist Jean Pierre Steijvers en fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen hun medewering verlenen. Klik hier voor programma met veel details.

Kerst 2015.

Muziekprogramma tijdens Eerste Kerstdag nu op Logboek.
Op webpage Historie is Kerstmis of Kerstfeest toegevoegd. In de kerk wordt druk gerepeteerd door musikanten voor de openstelling en bezichtiging van de kerstgroep.
Openstelling Eerste Kerstdag vanaf 14:00-16:00 uur en wordt met live muziek opgeluisterd. Tevens wordt op het scherm de Kerst-Inn 2010 getoond als dia show.

Sint Maarten.

Op webpage Historie is St. Maarten toegevoegd. Eerder zijn dat St. Hubertus en St. Barbara.

Expositie Aart de Lange Pzn in de kerk.

Monumenten van Aandacht. Er ligt een prachtig ontwerp klaar, vol symboliek...
In oktober 2015 wordt een bijzondere expositie georganiseerd: een expositie van symboliekschilder Aart de Lange Pzn... Klik hier voor meer.

Erepoort in de kerk.

Er is hard gewerkt aan de afscheiding tussen de gedenkkapel van bisschop Schraven en de hoofdkerk van Broekhuizenvorst, er staat nu een prachtige poort tussen priesterkoor en Mgr. Schraven kapel, vol symboliek... Klik hier voor realisatie.

Federatie viering op 16 augustus 2015 in Tienray geslaagd.

We mogen terugkijken op een geslaagde 1ste federatieviering zondag 16 augustus in Tienray. De kerk was mooi gevuld, met ruim 250 mensen. Verder met een koor van 100 mensen (iemand had ze geteld). Juist de samenzang maakte de viering erg mooi en inspirerend, met vrijwilligers uit verschillende dorpen en na afloop een gezellige ontmoeting achter in de kerk met koffie en cake. Helaas vanwege het weer niet buiten maar binnen, daardoor was het wat krap, maar daar was niets aan te doen. Het heeft wel laten zien dat we samen op weg mogen zijn. Want samen staan we sterk. Dank voor ieders inzet.
De vraag kwam al, wanneer doen we het weer. Een teken toch dat het goed is geweest. We zullen als federatie gaan kijken wanneer we het weer kunnen doen en in welke parochie dan.

INTENTIES LOURDES.
Van zondag 6 september t/m vrijdag 11 september zal ik een bedevaart naar Lourdes begeleiden. Net als andere jaren wil ik ook uw intenties weer mee nemen naar de grot en daar bij Maria neerleggen. U kunt deze intenties afgeven, of doorgeven via email op ruud.verheggen@home.nl of telefonisch 0478-691217.
Lourdesbedevaart
Voor zover ik begrepen heb zijn er voor de komende bedevaarten van zowel de NLZ als de Limburgse Bedevaarten in september nog enkele plaatsen vrij. Dus mocht u nog mee willen, het kan nog.
Voor meer informatie: Tel: 043-3215715; e-mail: info@bedevaarten.com of kijk op www.bedevaarten.com.

Pastoor R. Verheggen


Wilhelmina Sangers Cultuurprijs.

Het(voormalig) kerkbestuur van de Parochie van H. Naam Jezus Broekhuizenvorst kreeg op vrijdag 22 mei 2015 de Wilhelmina Sangers Cultuurprijs uitgereikt.
De Wilhelmina Sangers Cultuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan diegenen die de rooms-katholieke godsdienst en cultuur in Limburg in de meest brede zin bevorderen of steun verlenen aan de kerk, als het gaat om conservatie of restauratie van kunstschatten.
Het kerkbestuur van Broekhuizenvorst kreeg deze prijs uitgereikt van de deken van Venray, de heer Smeets, vanwege het uitgevoerde restauratieproject voor de kerk van Broekhuizenvorst.

Klik hier voor Oorkonde en hier voor foto. Een korte verklaring over het toekennen van de Cultuurprijs wordt gegeven door de deken van Venray, als bestuurslid van de stichting, H.E.H. Drs. H.M.G. Smeets.
Klik hier voor meer gegevens over de Stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijs.

Groep 8 van bs De Schakel in Mgr. Schraven kapel.

De reacties van de 24 kinderen van groep 8 van basisschool De Schakel zijn positief en enthousiast over ... Klik hier voor hele stuk.

Persberichten.

In blad Hallo van donderdag 26 februari 2015 staat nu een mooie foto van het nieuwe priesterkoor met pastoor Verheggen achter ambo om de spits van sprekers voor te gaan. Klik hier voor meer.

In De Sleutel van februari 2015 staan twee artikelen van Frans van Galen met tekst en foto's. Het eerste artikel gaat over de pelgrimstocht naar China einde 2014. Klik hier voor meer.
Het tweede artikel is een fotoreportage met de titel
"Kiek oet... Broekhuizenvorst". Klik hier voor meer.

In Dagblad De Limburger van vrijdag 13 februari 2015 staat een foto van Lé Giesen met een korte tekst eronder. Klik hier voor meer.

In de Koerier van donderdag 12 februari 2015 staat Viering restauratie kerk Broekhuizenvorst... Klik hier voor meer.

In blad Hallo van donderdag 12 februari 2015 staat Viering restauratie project kerk met niet correcte foto. Juist deze gevels zijn nog niet aan de beurt geweest... klik hier voor artikel.

In De Trompetter/E3 Journaal van woensdag 11 februari 2015 staat: het restauratieproject en het inrichtingsproject van de parochiekerk H. Naam Jezus in Broekhuizenvorst is bijna... klik hier voor artikel.

Programma ter gelegenheid van de afsluiting van het
restauratie- en herinrichtingsproject van onze kerk op
zondag 22 februari 2015.

13:30 Inloop en ontvangst

14:00 Welkomstwoord voorzitter kerkbestuur, pastoor R. Verheggen
14:05 Toespraak deputé Provincie Limburg, de heer G. Koopmans
14:10 Projectinfo bouwkundige ing. G. Broen en parochie P. Litjens
14:30 Orgel en hobo gespeeld door de heer dr. R. Syrier en
         mevr. T. van der Kooij
14:45 Toespraak wethouder gemeente Horst aan de Maas,
         mevrouw Birgit op de Laak
14:55 Pauze met koffie en thee
15:20 Orgel en hobo gespeeld door de heer dr. R. Syrier en
         mevr. T. van der Kooij
15:45 Afsluiting

Tijdens de pauze en na de afsluiting is gelegenheid de kerk uitgebreid te bezichtigen, inclusief de Mgr. Schraven Gedachteniskapel.
De Historische Kring verzorgt een kleine expositie over onze parochie, die in 2014 (minstens) 800 jaar bestond.

Orgel en hobo programma

Tanja van der Kooij, hobo   Remy Syrier, orgel

Carl Philipp Emanuel Bach    Sonate in g                       hobo en orgel
(1714-1788)                       Adagio - Allegro - Vivace
Carl Philipp Emanuel Bach    Allegro con Variazioni         orgel
________________________________________

Domenico Scarlatti             Sonate in C                        orgel
(1685-1757)                      Sonate in D
Johann Sebastian Bach        Sonate in g               hobo en orgel
(1685-1750)                       Allegro - Adagio - Allegro
Johann Sebastian Bach         Præludium en fuga in g      orgel


Nieuwe page Mensen toegevoegd.

Voor een betere toegang is deze page toegevoegd.

Kerk moet commerciëler.

U heeft het denk ik allemaal kunnen lezen in de krant en gezien bij het L1 nieuws, we zouden als kerk commerciëler moeten gaan denken. Dit naar aanleiding van de actie kerkbalans en het feit dat zeer vele parochies helaas ieder jaar interen op hun reserves. Ik moet bekennen, dat dit helaas ook in de meeste parochies bij ons zo is. De kosten zijn groter dan de inkomsten.
Dit komt doordat de kosten voor verzekeringen, pensioenfondsen, onderhoudskosten flink gestegen zijn. Daarnaast zijn de kerkbijdragen e.d. niet gestegen en is de rente erg laag, waardoor de inkomsten minder zijn geworden.
Dus moeten we commerciëler gaan denken zegt ons bisdom dan, natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, want niet alles kan zomaar of er is in de dorpen geen behoefte aan. Natuurlijk willen we onze kerken graag beschikbaar stellen ten bate van de gemeenschap en is er meer mogelijk dan men vaak denkt, aan de andere kant blijft het ook zoeken naar wat passend is bij het gebouw. We kunnen natuurlijk zeggen dat muziekverenigingen of koren e.d. er mogen repeteren, maar als men dan ziet wat de stookkosten zijn voor een avond repeteren, dan haakt men snel af vrees ik.
Toch komt er bij mij een andere vraag op, toen ik het las. Moeten we als kerk gaan denken als een commerciële instelling? Is het niet eerder zo dat we als kerk geen bedrijf moeten zijn, maar er echt zijn voor de mensen. Is het misschien wel niet belangrijker om meer aandacht te hebben voor de mensen, zodat men ziet dat de kerk, de parochie, nog steeds een plaats heeft in onze gemeenschap.
Mijn hart ligt meer bij het tweede. Natuurlijk weet ik dat er geld nodig is om onze parochies overeind te houden, want zonder een substantiële verbetering van inkomsten zullen we op den duur echt helaas kerken moeten gaan sluiten omdat ze failliet zijn.
Toch belangrijker is dat we als parochiegemeenschap laten zien dat we een wezenlijk onderdeel zijn van onze dorpsgemeenschap.
Juist in een tijd waarin men vaak wijst naar onderlinge verdeeldheid en haat, hebben wij als parochie de taak om te laten zien dat we één mogen zijn.
Op de plaatsen waar mensen geraakt zijn door verdriet of persoonlijk leed, mogen we laten zien dat we hen bij willen staan.

Juist een kerk kan zorgen voor een gezonde balans in onze samenleving.
Daarnaast is het maar de vraag of je overal geld voor moet gaan vragen. Dat ligt soms erg moeilijk omdat geld nooit een belemmering moet zijn om bij de kerk te horen, juist in een kerk is iedereen welkom. Ook hen die misschien wat minder ermee verbonden zijn.
Om echter toch onze kerken ook naar de toekomst open te kunnen houden, als u vindt dat onze parochie van waarde is binnen onze gemeenschappen, dan zou ik u willen vragen om mee te doen met de actie kerkbalans, de actie voor de kerkbijdrage. Juist dit is een hele belangrijke inkomstenbron van onze parochies. Het zou eigenlijk heel logisch moeten zijn in al onze parochies dat we hier gewoon allemaal aan mee zouden doen, want dan kunnen we zonder problemen de deuren van onze kerk open houden, zonder allerlei commerciële ideeën verder te moeten gaan uitwerken.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Pastoor Verheggen.

Nieuwe page Orgels toegevoegd.

Voor een betere toegang is een extra page toegevoegd. Tevens is de toegang een beetje op alfabet gesorteerd.

Kruisweg staties.

Toegevoegd op Historie een korte beschrijving van de Kruisweg staties. Tevens ook een link om alle 14 staties met statienummer en onderschrift te kunnen zien. Kijk hiervoor op page Historie.

Nieuwe page Logboek toegevoegd.

Om een indruk te geven van activiteiten die je aan de buitenkant niet ziet. Behalve de grotere groepen zijn er ook nog vaak stellen die graag in de kerk willen rondkijken op bezoek. Die zie je niet op Logboek tenzij er iets bijzonders mee aan de hand is.

Nieuwe start, nieuwe federatie.

Met de start van het nieuwe jaar wil ik u allen zover ik u nog niet gezien heb een Zalig Nieuwjaar willen toewensen. Met alles wat wenselijk is voor u en uw dierbaren.
Met 1 januari is er een nieuwe fase in het bestaan van onze parochie ingegaan. Vanaf dit moment zijn we misschien wel geruisloos overgegaan in de nieuwe federatie Maasdorpen. Deze federatie bestaat uit de parochies: Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum, Meerlo, Swolgen en Tienray. Natuurlijk is het vooral een bestuurlijke samenwerking en zult u er minder van merken in de parochies zelf, want onze intentie is om zo mogelijk iedere parochie open te houden. Deze samenwerking mag hier een bijdrage aanleveren. Deze nieuwe parochiefederatie zal worden bijgestaan door een bestuur, waarover dadelijk meer en een pastoraal team.

Dit pastorale team zal bestaan uit pastoor Peeters, die de pastorale zorg zal hebben voor Grubbenvorst en Broekhuizen. Verder uit pastoor Verheggen, die zorg zal dragen over de andere 5 dorpen. Daarbij zullen ze voor een aantal uren per week worden bijgestaan door kapelaan Mielnik. Want u kunt zich voorstellen dat pastoor Verheggen niet in 5 parochies in een weekend de H. Mis kan doen. Daarom zal kapelaan Mielnik wisselend in verschillende parochies de dienst verzorgen. Daarnaast zal hij zich mede inzetten voor de catechese en overige pastorale taken zover zijn tijd het toelaat.

Voor deze federatie is een nieuw bestuur gekomen die de vervanger is van de kerkbesturen in iedere parochie. In veel parochies blijft het kerkbestuur als coördinatiegroep bestaan en zal de contacten in de parochies overeind houden, de praktische zaken ter plekke regelen als ook het contactpunt zijn richting het federatiebestuur. Het nieuwe federatiebestuur is opgebouwd met uit iedere parochie 1 vertegenwoordiger en pastoor Verheggen als voorzitter en federatiepastoor.
Het nieuwe bestuur uit de volgende leden: Pastoor Verheggen (voorzitter), Mevr. H. Cuijpers-Relouw (vicevoorzitter, Broekhuizen), dhr. R. Boreas (secretaris, Meerlo), dhr. J. Vissers (penningmeester, Grubbenvorst), dhr. A. Snellen (communicatie, Tienray), mevr. M. Teluy (Lottum, lid), dhr. M. van Dijck ( Broekhuizenvorst, lid), dhr. E. Elbers (Swolgen, lid) Het is de taak van dit federatiebestuur om de komende periodes stappen te gaan zetten naar verdere samenwerking en ondersteuning. We zullen trachten u hierover regelmatig op de hoogte te houden.
Dit betekent voor de mensen van Broekhuizenvorst en Lottum dat ze weer een eigen pastoor hebben. Ook al zullen ze deze met de andere parochies mogen delen.
Maar wie is deze nieuwe pastoor. Mijn naam is Pastoor Ruud Verheggen. Ik ben geboortig uit Nederweert en 46 jaar oud. Na mijn middelbare school in Weert ben ik naar de priesteropleiding Rolduc gegaan. In 1992 ben ik diaken en in 1993 tot priester gewijd. Vanaf mijn diakenwijding heb ik 3 jaar in Waubach en Lauradorp (gemeente Landgraaf) gewerkt en aansluitend 4 jaar in de parochies Houthem-St. Gerlach en Broekhem (gemeente Valkenburg a/d Geul). In augustus 1999 ben ik pastoor geworden in Meerlo, Swolgen en Tienray. Naast mijn parochiewerk ben ik actief voor het Lourdesgebeuren. De laatste 5 jaren ben ik pastoraal teamleider bij de Limburgse Bedevaarten en daarnaast sinds afgelopen juli ook aalmoezenier van de brancardiersvereniging van de Lourdesbedevaarten. Naast deze werkzaamheden probeer ik mijn spaarzame vrije tijd nog goed in te vullen, ik ben lid van een aantal verenigingen en groepen, zowel binnen als buiten de parochies.
Een van mijn hobby’s is verder het verzamelen van kleinere kerstgroepen uit de gehele wereld, hiervoor heb ik meestal een aantal exposities lopen rondom Kerstmis. Zelf ben ik opgegroeid als iemand in het gemeenschapsleven, mijn ouders zijn altijd al als vrijwilliger actief geweest, zodoende weet ik heel goed het belang van de vrijwilligers in de parochie maar ook binnen het dorps gebeuren.
Van hier uit wil ik graag tussen u mensen staan en bij activiteiten aanwezig zijn. Graag wil ik uw gemeenschap meer leren kennen. Alleen met alle dorpen zal het niet altijd even goed lukken.

Daarom, neem gerust contact op om een afspraak te maken om kennis te maken of als u wilt dat ik ergens bij aanwezig ben. U kunt me bereiken op velerlei manieren. Mijn adres is Hoofdstraat 19, 5864 BC in Meerlo, 0478-691217 of via email ruud.verheggen@home.nl Verder ben ik ook te vinden op verschillende social media mogelijkheden. Ik ben bereikbaar op Twitter, Facebook en Instagram.

Pastoor R. Verheggen

Foto's

Op de page foto's zijn nu ook foto's toegevoegd in een diashow.
Op 1 maart 2015 is een diashow over het plaatsen van de hardsteen op priesterkoor zichtbaar.

Kruidwiszegening

De feestdag van Maria Hemelvaart op 15 augustus was tot ca. 1970 de feestelijkste vrije dag van de zomer. Kijk op Historie voor meer.

Kerkorgels

Op Historie is een nieuwe bijdrage over de Kerkorgels in Broekhuizenvorst. Leuke verhalen, maar ook technische details voor muziekkenners.

Kermis

Op Historie is een nieuwe bijdrage over de kermis.

Sacramentsprocessie

Op Historie is een nieuwe bijdrage over de Sacramentsprocessie.

Restauratie kerkgebouw 2014

Provincie Limburg, Gemeente Horst aan de Maas en Bisdom Roermond hebben financiele ondersteuning gegeven door substantiële subsidie toe te kennen.

Zo ziet het bouwbord er uit:

bouwbord


In journaalvorm vindt u hieronder een verslag met foto's van Riet Rutten-Clevis
Overzicht en voortgang per 15 april 2014, klik hier.
Overzicht en voortgang per 16 april 2014, klik hier.
Overzicht en voortgang per 22 april 2014, klik hier.
Overzicht en voortgang per 28 april 2014, klik hier.

Aan de voorbereidingen voor deze restauratie hebben diverse deskundigen meegewerkt en advies uitgebracht.