LogoBlauw LogoBlauw R.-K. PAROCHIE
H. NAAM JEZUS
BROEKHUIZENVORST
RONDOM DE VORSTER TOREN


Goed om te weten:

Zaterdags is er om 19:15 uur een H. Mis.
IBAN rekening nummer:
NL57 RABO 0109 2006 59
t.n.v. H. Naam Jezus
Bij een overlijden, neem contact op met het parochie kantoor,
tel. 077 463 1324
Het begraafplaats reglement vindt u hier en op de page Varia.
In de noordelijke zijkapel is de Mgr. Schravenkapel en is dagelijks open
van 9:00-17:00 uur.
Klik voor meer details op:
www. mgrschraven. nl

Logboek

Blad voor extra activiteiten in en om de kerk

2022.

Door Jenneskens is op 22-8-2022 overleden. Theo en Door worden 27-8-2022 gecremeerd. Daarvoor wordt de grote klok om 9:05 uur zaterdagmorgen geluid.

2021.

Wiel Hermans, "Wisser Wiel", is op 23-6-2021 vanochtend vroeg overleden. Grote klok wordt vanmorgen geluid. Uitvaartdienst is komende zaterdag 26-6-2021.

Financieel overzicht 2020 is toegevoegd op page Varia.

Donderdag 3 juni wordt tweede deurmagneet aangebracht bij de toegangsdeur van de Mgr. Schraven kapel.

Woensdag 2 juni: In Meerlo, Tienray, Swolgen, Broekhuizenvorst, Lottum en Grubbenvorst mogen er vanaf nu zeker 50 gelovigen weer deelnemen. In Broekhuizen helaas nog net niet in verband met de afstandsmaatregel.

Dinsdag 11 mei is de klok geluid om 9:00 uur omdat Mieke Jonkers gisteravond is overleden.

Woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag. Alle klokken luiden van 12:02 tot 12:07 uur.

Dinsdag 4 mei, Dodenherdenking. De grote klok geluid van 19:45 tot 19:59 uur.

Maandag 3 mei, Voordeur portaal open i.v.m. maken film van 21:00 tot 22:00 uur.

Woensdag 28 april zijn voorbereidingen gedaan om tweede deurmagneet aan te brengen bij de Mgr. Schraven kapel. Het bleek mogelijk om de deur te openen na sluitingstijd.
Tevens is een vleermuis van de vloer van het priesterkoor verwijderd zonder het diertje met de hand aan te pakken. Is buiten losgelaten en blijkt even later weg te zijn. Er hebben enkele uren deuren open gestaan en vermoed wordt dat de vleermuis van die gelegenheid gebruik gemaakt heeft om binnen te komen.

Maandag 12 april wordt onderhoud aan de kachel gedaan door leverancier.

Zaterdag 10 april is klok geluid omdat Ria Lenssen is overleden.

Vrijdag 27 maart wordt orgel gestemd door fa. Verschueren die ook verplaatsing en plaatsing deed.

2020.

Donderdag 19 november 2020
Geen spreekuren meer in Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
In de afgelopen maanden is gebleken dat er geen behoefte is aan een klassieke spreekuur in bovengenoemde parochies. Hoewel ook in andere parochies nauwelijks behoefte is kunnen deze in verband met de werkdagmis gewoon blijven doorgaan. Voor zover mensen een gesprek met pastoor of de kapelaan in opleiding willen hebben kunnen zij dit gewoon doorgeven per telefoon of email. Wij komen graag bij hen thuis op bezoek.

Zondag, 11 oktober 2020.
Deze zondag vond de jaarlijkse viering plaats van de sterfdag van Mgr.Schraven en gezellen.
Kijk op www.axideo.nl voor de video opnamen van Wim Brinkmans. Kopieer link en plaats in uw browser: https://youtu.be/IAxmDJHUfj8

De viering had een sober karakter vanwege de Coronapandemie. Er waren 29 mensen aanwezig.
Celebrant was Henk de Cuijper, CM en concelebrant Vincent Wang SVD, die ook de preek hield.
Mia Janssen-Brouwer was lector. Organiste was Carola Hoedemakers

In de viering werd speciaal gebeden voor de overleden vrienden van de Mgr.Schravenstichting:
Mw. Weijs-Josten uit Bergen
Dhr. Dick Bakker uit Bosschenhoofd
Dhr. Vic Groetelaars, CM uit Panningen
Dhr. Harry Berntsen uit Eindhoven
Dhr. Nico Mooren uit Breda

Na de viering gaf Wiel Bellemakers, CM uitleg over de stand van zaken van de zaligverklaring.
Wim Brinkmans maakte een TV opname van de H.Mis. Omroep Horst zal de H.Mis op een later tijdstip uitzenden.


NIEUWSBERICHT
OKTOBER 2020  

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus
In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.
Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

bron: Bisdom Roermond, 2020 meer informatie: zie www.bisdom-roermond.nl

Kennismaking met de nieuwe kapelaan in opleiding
Het kerkbestuur heeft kennis gemaakt met de nieuwe kapelaan in opleiding Danny Horsch (37). Sinds 1 september 2020 is hij woonachtig in de kapelanie in Lottum en al met name werkzaam in de vormselvoorbereiding. Op zaterdag 31 oktober 2020 zal hij naar verwachting in besloten kring worden gewijd tot diaken.

Ed Smeets tijdelijk administrator in het dekenaat Horst
Lic. R.A. de Graaf Woutering werd op zondag 27 september 2020 geïnstalleerd als plebaan-deken van Roermond. Vanaf dat moment is hij niet meer deken van het dekenaat Horst. Ed Smeets, deken van het dekenaat Venray, werd benoemd tot administrator van het dekenaat Horst totdat de nieuwe deken Wilson Varela is geïnstalleerd als deken in ons dekenaat. Dan kan ook kapelaan Miguel Pascual Coello hier aan de slag.

Allerzielenvieringen
Op basis van de corona-maatregelen zullen de Allerzielenvieringen dit jaar anders er uit zien. Het aantal mensen in de viering zal beperkt zijn tot het aantal 30. Op basis daarvan zullen met name familieleden van overledenen in het afgelopen jaar hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd. Dit geldt voor alle vieringen in het weekeinde van 24-25 oktober en 31 oktober - 1 november! Helaas zullen overige gelovigen alleen bij de vieringen aanwezig mogen zijn als er voldoende ruimte is. Hebt u aub begrip ervoor als vrijwilligers in de kerk aangeven als er geen ruimte meer zou zijn. Er is helaas onvoldoende tijd om dit anders te organiseren. De zegening van de graven zal alleen door pastoor of diaken worden verzorgd zonder aanwezigen. Alle gelovigen mogen pas na de zegening van de graven de begraafplaats op.

Geen Sint-Maartensvieringen of Sinterklaasvieringen in of buiten de kerk
Op last van corona-maatregelen zullen er geen Sint Maarten of Sinterklaasvieringen in of buiten de kerk zijn.

Voorbereiding kerstviering uitgesteld
In verband met de corona-maatregelen is er op dit moment veel onduidelijkheid over kerstvieringen. Op dit moment is alleen duidelijk dat er geen koren mogen zingen en geen harmonie of fanfare de heilige mis met muziek mogen ondersteunen, tenzij met enkelen. Dit in verband met lopende onderzoeken van het Rijk over de gevaren van gezang en muziek bij evenementen. Zodra de kerstvieringen kunnen worden voorbereid zullen wij u hierover informeren.

Geen Cecilia-avonden voor vrijwilligers in de parochie
In verband met de corona-maatregelen kunnen dit jaar geen Cecilia-avonden plaatsvinden. Desondanks willen wij graag vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar persoonlijk danken met een klein cadeautje ter waarde van euro 15,00. De contactgroepen in de verschillende parochies zorgen zelf voor inkoop en uitreiking. Hartelijk dank voor uw inzet als vrijwilliger in de parochie, ook die van de contactgroepen! In november zult u naar verwachting dit klein cadeautje tegemoet mogen zien.

Parochie Tienray kan Heilige Missen niet meer betalen
Het accommodatieplan Tienray gaat in de oorspronkelijke vorm met de kerk als basis niet door. De gemeente heeft aangegeven in de komende jaren geen investeringsbudget voor dit plan beschikbaar te kunnen stellen. Subsidies van de provincie zijn gebonden aan een bijdrage van gemeente, parochie, bisdom en verenigingen. Alle partijen hebben aangegeven dat een grote investering niet meer realiseerbaar is. Dit houdt in dit project niet tot uitvoering komt en daarmee niet kan bijdragen aan extra inkomsten voor de parochie. Dat wederom betekent dat de parochie nu al op korte termijn moet bezuinigen op de kosten voor geestelijke ondersteuning, lees: geen heilige missen meer. Op basis van deze ontwikkeling is aan overige parochies in de federatie gevraagd of zij Tienray te hulp willen komen.


21 mei 2020.
Hemelvaartdag worden in de kerk en kapel met een bijzondere camera opnamen gemaakt van het interieur. De resultaten zullen straks zichtbaar worden via een link op de page Varia. Daar staan de andere links van de federatie parochies ook op.

18 mei 2020.
Maandag is jaarlijks onderhoud gedaan door een technicus van Fa. Mark, Veendam aan de luchtverwarmer in de kelder. Er zijn geen storingen vastgesteld in de afgelopen periode.

10 mei 2020.
Zondag, op Moederdag, is Riek Weijs overleden. Uitvaart op 16 mei is ook via een datalink voor anderen thuis te volgen op TV.

28 april 2020.
Dinsdag na Koningsdag 2020, zijn drie mensen i.o.v. het Bisdom Roermond komen inventariseren, digitaliseren en beschrijven van beelden in de kerk, de gebrandschilderde ramen, kunstvoorwerpen, kluisinhoud en inhoud van beide tabernakels. Eigenlijk alles wat er in de kerk staat en hangt en is.

12 april 2020.
Hoogfeest van Pasen. Om 12 uur worden de klokken 15 minuten geluid, dat is in het bijzonder om een boodschap van hoop en troost te geven in een tijd dat sociale contacten zijn vervallen.

5 april 2020.
Jeu Loonen is overleden. Om 9:00 uur wordt de klok geluid. Jeu krijgt een beperkte kerkdienst en wordt begraven op zaterdag 11 april.

5 april 2020.
Palmzondag worden palmtakken die voor de toegangsdeur van de kerk op de stenen dorpel liggen door pastoor rond 10:45 uur gezegend. Daarna kunnen de gezegende palmtakken mee naar huis genomen worden.

1 april 2020.
Buitendeur naar de Mgr. Schraven kapel is tijdelijk gesloten.

25 maart 2020.
Voordeur van de kerk krijgt een schilderbeurt.
Kerkklokken in het hele land worden woensdag opnieuw een kwartier lang geluid tussen 19.00 uur en 19.15 uur. Afgelopen woensdag gebeurde dat ook al, na een oproep van de Raad van Kerken om "een boodschap van hoop en troost" te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.

24 maart 2020.
De treurwilg op het kerkhof heeft vandaag een flinke snoeibeurt ondergaan. Is al een keer eerder net zover terug gebracht. Weet u dat nog?

18 maart 2020.
Klokken luiden woensdagavond vanaf 19:00 uur 15 minuten. Dat is om een boodschap van hoop en troost te geven in een tijd dat sociale contacten zijn vervallen. Er wordt ook op woensdag 25 maart en 1 april de klokken geluid.

12 februari 2020.
Heeft u vandaag op een ongewoon tijdstip klokken gehoord? Dat kan omdat Eijsbouts deze middag onderhoud heeft gedaan. Bij het controleren hoort ook het luiden van de klokken.

6 januari 2020.
Kerstversiering is opgeruimd in en om de kerk.
's Avonds vroeg is in het Patronaat tijdens een grote bijeenkomst afscheid genomen van drie leden, de organiste Fabienne wegens verandering van betrekking, Gerdie wegens verhuizing naar een andere plaats en Victorien stopt vanwege haar leeftijd.

1 januari 2020.
Federatiemis in de kerk. Na deze mis is er in de Mgr. Schravenkapel gelegenheid om elkaar bij koffie, thee en koek de beste wensen te wensen. Er is veel gebruik van gemaakt, druk. Fijn ook voor iedereen die eraan heeft meegewerkt.

2019.

27 december 2019.
Frans heeft alle stoelen, gebruikt door muzikanten, weer keurig, met goed weer, in het patronaat opgeborgen.

26 december 2019, Tweede Kerstdag.
Opluistering van de H. Mis door Fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen.

25 december 2019, Eerste Kerstdag.
Tijdens de openstelling van de kerk van 14 tot 16 uur hebben circa 50 mensen de kerk bezocht. Er is door enkele vrijwilligers muziek gemaakt met meerdere instrumenten, alles in kerst sfeer. Tevens doorlopend op het grote scherm een diashow getoond over het vervangen en opbouwen van het kerkorgel en over de restauratiewerkzaamheden in 2014, buiten en binnen.

14 december 2019.
Op het einde van de H. Mis maakte kapelaan Mielnik bekend dat ook hij naar een andere parochie gaat. Een parochie buiten het bisdom: provincie Drente.

5 december 2019.
Torenbekroning is weer aangebracht. Kruis, bol en haan zijn weer, geconserveerd, teruggeplaatst. In de bol is een cylinder met inhoud teruggeplaatst. De inhoud is aangevuld met 2 gesealde A4'tjes waarop de namen en hun handtekening staan van het federatie bestuur per 1 december 2019 en de namen en handtekeningen van het voormalige dagelijkse kerkbestuur. De laatsten hebben in voorgaande jaren voor fondsen gezorgd die de renovatie aan buitengevels en interieur mogelijk hebben gemaakt.
Nadat eerst de toren van boven naar beneden gerenoveerd is, wordt nu de rest van de westgevel gedaan. Enige overlast is hierbij helaas niet te voorkomen.

20 november 2019.
Steigerbouwers zijn bezig met het verwijderen van doek en steigermateriaal. Langzaam maar zeker wordt zichtbaar wat er aan de toren is gedaan. De vier torenuurwerken zijn nu heel mooi gerestaureerd zichtbaar.

14 november 2019.
De uurringen en wijzers zijn gereviseerd terug op de toren. Zodra het oranje doek weg is kun je de nieuwe verlichting ook zien.

30 en 31 oktober 2019.
Kerken Anders Verlicht. Idee van gemeente Horst aan de Maas. In Broekhuizenvorst van 18:30-21:30 uur. Twee dagen en iedere dag meer dan 50 bezoekers! Niet slecht, helemaal niet en zeer divers qua herkomst. Op tweede dag onze nieuwe pastoor mogen begroeten als geïnteresseerd bezoeker. Zie voor meer over dit project https://www.facebook.com/kerkenandersverlicht

22 oktober 2019.
Met een speciale kraan wordt de torenbekroning afgenomen: haan, bol en kruis. Ook deze onderdelen worden onderhanden genomen om ze later weer piekfijn (...) terug te plaatsen.

19 oktober 2019.
Nieuwe pastoor wordt op het einde van H. Mis door kapelaan bekend gemaakt. Pastoor Ralph Schreiber is nu kapelaan in de federatie Maasbracht en er sinds 2013 priester.
Jeu Derikx geeft na de H. Mis in een korte beschrijving weer wat 75 jaar geleden gebeurde na een razzia in Ooijen. Vier mensen werden daar gegijzeld en ter plekke door de Duitse bezetter gefusilleerd op 15 oktober 1944. Slachtoffers waren P.J. van Bracht, G.M. Brouwer, E.K.L. Haffmans en P.A. Vergeldt.

10 oktober 2019.
Tweede bouwvergadering in patronaat.

29 september 2019.
Afscheid nemen te Lottum van pastoor R. Verheggen na plechtige H. Mis voor enkele parochies van de federatie. Na 20 jaar gaat pastoor Verheggen naar een andere federatie in Zuid Limburg.

5 september 2019.
Eerste bouwvergadering in patronaat.

29 augustus 2019.
Steiger wordt opgebouwd voor westgevel en toren en gaat komende week verder. Dat moet eind volgende week (wk 36) op hoogte zijn. Dan demonteert Kon. Eijsbouts de kerkklokwijzers en wijzerringen om deze te herstellen. Voegwerk van de westgevel en toren wordt gerestaureerd. Zie ook het geplaatste bouwbord.

28 augustus 2019.
Steigermateriaal is aangeleverd en ligt even deels op het kerkhof en deels op noordelijke toegang en bij de dorpspomp.

10 juli 2019.
In publicatiebord is 2019 vakantierooster H. Missen geplaatst:

vakrooster 2019

17 juni 2019.
Op maandag is vanaf 18:00 uur een 15-tal leden van de Limburgse Werkgeversvereniging in de kerk rondgeleid door Alexander de Graaf Woutering, deken van Horst. Diverse mensen hebben opgemerkt dat het er in de kerk zo mooi uitziet. Daarna door Harry Schraven een lezing in de Mgr. Schraven kapel over wat daar is afgebeeld en hoe het kunstwerk op panelen is gekomen. Tevens een toelichting met veel wetenswaardigheden over Mgr.Schraven in China. Na deze informatieuitwisseling is de groep door de deken over het kerkhof geleid, te beginnen bij het soldatenmonument en zo rond. Fijn dat het er allemaal zo goed onderhouden bijligt! Hulde aan de kerkhofgroep.

19 april 2019.
Op Goede Vrijdag is om 19:15 uur de kruisweg gebeden met op het einde de Kruisverering. Er waren 12 deelnemers die met het kruis iedere statie bezoeken.

2018.

25 december 2018.
Deze Eerste Kerstdag bezochten ongeveer 50 mensen de kerk tijdens de openstelling tussen 14 en 16 uur. Dat zijn er iets minder dan vorig jaar. Tijdens het voortdurende concert gegeven door drie muziekanten uit de parochie bezochten voornamelijk grotere en kleinere groepjes mensen de kerk. Op het videoscherm is 2010 Kerst-Inn enkele keren vertoond. Ook de Venrayse dvd In Hemels Naam, torenhoge kerk in Venray is getoond.

16 december 2018.
Deze zondag geeft Con Brio en 'In the Mood' uit Tegelen een adventsconcert. Het was goed en mooi uitgevoerd voor een volle kerk. Dat moet iedereen die heeft gezongen toch een warm hart geven, denk ik.

15 december 2018.
Op zaterdag komt de Japanse historicus Kyosuke Minezaki met tolk (Jeanette Chabot) de Schravenkapel bezoeken en wil ook graag de kerk bezichtigen.

11 december 2018.
Op maandag en dinsdag is door vrijwilligers de kerstgroep opgebouwd in een iets kleinere omvang. Iedereen is tervreden. Buiten zijn 4 bomen geknot en snijafval opgeruimd. Woesdag wordt de kerk gepoetst door enkele vrijwilligers om zo een mooi adventsconcert komende zondag mogelijk te maken. Dank voor uw bijdrage.

3 april 2018.
Op dinsdag 3 april bracht de Generale Overste van de Congregatie van de Lazaristen uit Rome, samen met twee medebroeders uit Panningen een bezoek aan de Gedenkkapel. Bisschop Frans Schraven en zes medemartelaren waren lid van deze congregatie. De Overste toonde zich zichtbaar onder de indruk. Hij kende allerlei details uit zijn hoofd. Komende week hoopt hij naar China af te reizen en een bezoek aan de plek waar bisschop Schraven vermoord is, staat hoog op zijn verlanglijstje.

31 maart 2018.
Op Paaszaterdag 31 maart 2018 kreeg de Gedenkkapel bezoek uit China. De heer Jiang Yuchun is verbonden aan het John Rabe Instituut van Heidelberg en van beroep historicus die zich concentreert op de Japanse bezetting van China. Zo kwam ook bisschop Schraven bij hem in beeld.

17 januari 2018.
Buitenverlichting van de kerk, hoe mooi ook, wordt aangepast vanwege besparing op onze energienota. Bedoeling is dat de grote verlichting buiten 's avonds alleen op zaterdagen brandt of op andere avonden als er een dienst is.

15 januari 2018.
Kerststal afgebroken, kerk schoongemaakt. Frans heeft een demper op de dubbele binnendeur geplaatst om geluid te dempen bij dichtgaan. Het is wel een voelbaar grotere drukken/trekken, maar zal even wennen zijn. We hopen dat de demper niet uitnodigd om voortaan maar te laat binnen te komen, je weet dan ook niet wat je mist.

1 januari 2018.
Dit jaar in Lottum op Nieuwjaarsdag één kerkdienst om 10:30 uur voor de hele federatie.

2017.

25 december 2017.
Grote Kerststal te bezichtigen, kerk open van 14:00-16:00 uur. Live muziek door enkele vrijwilligers tijdens de openstelling. Er zijn 60 bezoekers geteld die kort of juist wat langer in de kerk zijn geweest. Tevreden.

17 december 2017.
In de kerk wordt door Con Brio en Musica Mosa een Advertsconcert gegeven.
Even afwachten hoeveel bezoekers er komen, aan voorbereiding zal het niet liggen. In omliggende plaatsen is veel te doen, desondanks veel bezoekers in de kerk gezien die aangenaam verrast werden door het repertoire van beide verenigingen.

16 december 2017.
- In kerk worden versieringen aangebracht voor concert dat morgen, zondagmiddag om 14:30 uur start.
- Kerstattentie aangeboden bij 30 vrijwilligers, in en om de kerk. Rondom de Vorster toren. Wij weten ook dat er veel meer vrijwilligers zijn die meewerken aan het welzijn van de parochie, maar die 30 zijn wel onze "fanatiekelingen" en gaan stug door.

9 december 2017.
Aan Riek Heuvelmans wordt na de H. Mis de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt.
Pro Ecclesia et Pontifice (Latijn, Voor Kerk en Paus) is een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de Rooms-Katholieke Kerk of het rooms-katholieke geloof (stukje uit Wikipedia). In patronaat wordt aansluitend er nog een feestelijk tintje aan toegevoegd.

6 december 2017.
Kerstbomen gezaagd en naar de kerk gebracht. Nu, omdat er komende weekend slecht weer wordt verwacht. Gelukkig waren er genoeg mensen om te sjouwen. Dank. Op 11 december begint de kerststal opbouw in de kerk.

2 december 2017.
De watertap buiten bij de sacristiedeur gaat dicht i.v.m. wintertemperaturen.

6 november 2017.
Een groep van 34 mensen uit Weesp en Muiden bezocht de Mgr. Schravenkapel. Na een welkomswoord van de voorzitter van de Mgr. Schravenstichting gaf Jan Haen een rondleiding in de kapel. Na een gebedsviering met zang vertrok het gezelschap naar Lemiers.

1 november 2017.
In weekblad Via Horst aan de Maas staat op blz. 15 een bericht uit China. Negentien pelgrims bezoeken er de plaats waar 80 jaar geleden bisschop Frans Schraven en zijn acht metgezellen zijn vermoord door Japanse bezetters in China. Titel van hun twee weken durende pelgrimage: 'In de voetsporen van bisschoppen en martelaren in China'.

8 oktober 2017.
Speciale kerkdienst ter herdenking van de dood van Mgr. Frans Schraven en gezellen, 80 jaar geleden.
Dienst geleid door Mgr. Aldo Cavalli, pauselijk nuntius (de ambassadeur in Den Haag), door Mgr. Frans Wiertz en door Mgr. Theo van Ruyven. Voor een foto, klik hier. Na afloop van de dienst werd Mgr. Frans Wiertz door fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen buiten verrast met een serenade.

7 t/m 10 oktober 2017 betreffende speciale bijeenkomsten in en om de kerk.
Voor aanwezige Mgr. Wiertz is dit tevens een afscheid omdat hij wegens zijn oogziekte stopt met werken.
Op zijn verjaardag, 2 december 75 jaar.
Klik hier voor berichten in Mini Koerier van 5 oktober 2017.

1 oktober 2017.
- Bezoek uit Hong Kong in de Mgr. Schraven kapel.
Op zondagmorgen 1 oktober kwam een bijzondere gast naar de Gedenkkapel in Broekhuizenvorst. De Trappist Paul Kao, overste van het Trappistenklooster in Hongkong onderbrak zijn reis van Italië naar de Verenigde Staten voor een bezoek. In het gastenboek noteerde hij: 'Moge God deze kapel die getuigt van bisschop Schraven zegenen'. Een van de medemartelaren van Mgr. Schraven, de Trappist Emmanuel Robial uit Frankrijk, is afkomstig uit het klooster dat nu in Hong Kong ligt. Ter afsluiting van zijn bezoek bad hij, staande bij de as, voor de zaligverklaring van Mgr. Schraven en gezellen.

22 augustus 2017.
- Harry Schraven heeft 24 mensen van Probus Alter uit Venray in de kapel van Mgr. Schraven uitleg gegeven.

19 augustus 2017.
- 's Ochtends een Chinese delegatie van twee bisschoppen Ma Yinglin en Meng Qinglu en professor Tan met dito begeleiding in de Mgr. Schraven kapel. Daarnaast waren onder meer ook deken De Graaf Woutering, pastoor Verheggen, Harry Schraven, Jan Haen en uit Leuven, Jeroom Heyndrickx die voor het Chinese bezoek de uitleg van Jan Haen over de panelen in het Chinees vertaalde. Meer uitgebreid stuk hierover in Hallo blz. 18 van 24-08-2017.

7 augustus 2017.
- Vroeg in de ochtend heeft ASP de tijdklok opnieuw ingesteld voor toegang via de zijdeur van de Schraven kapel.
- Deze maandag zijn zeker zoveel bezoekers in de kerk geweest als op zondag. Mede door het goede weer waren veel fietsreceanten die een kijkje namen in de kerk.
- Van de grote luidspreker links blijkt een los contact de reden van het af en toe uitvallen van versterkt geluid. Dit is nu opnieuw vastgezet.

6 augustus 2017.
- Op zondag officiële opening na de H. Mis, voorgegaan door pater Jan Haen. Dank aan een musikantengroep uit Lottum die de sprekers trakteerden op passende musiek. Mede door goed weer is een aanzienlijk aantal bezoekers in de kerk geweest.

5 augustus 2017.
- Op zaterdag eerste opening expositie na opbouw ervan. Door het regenachtige weer werden 5 bezoekers geteld en één stel kocht een boekje van een van beide exposanten.

3 augustus 2017.
- Op donderdag in De Limburger op Scala blz 7 Queeste naar 'n hemel. De kunstenaars J. Hendriks en J. Haen tonen in beeld en woord hun visie op de zoektocht van de mens naar 'n hemel. Dagelijks 11-16 uur vanaf morgen, vrijdag, t/m zondag 13 augustus. Officiële opening zondag 6 augustus om 12:00 uur.

2 augustus 2017.
- Bericht in VIA Horst aan de Maas van 2 augustus 2017 op blz. 13 Queeste naar 'n hemel in de kerk van Broekhuizenvorst.
- Verhaaldozen van Jan Haen in de kerk afgeleverd door Henk, Beatrix, Els en Harry, die ze uit Weesp hebben opgehaald.

1 augustus 2017.
Op dinsdag 1 augustus zijn de expositieborden op het priesterkoor geplaatst door Frans en Pieter. Tevens zijn vanwege het aantal van de expositie stukken alle onderdelen in orde gebracht en op "poten" gezet.

24 juli 2017.
Op maandag 24 juli wordt slot en deurdranger alsmede andere zaken in de kapel gemonteerd voor openstelling.

22 juli 2017.
Op zaterdag 22 juli wordt gewerkt aan de buitendeur die toegang geeft tot Mgr. Schraven kapel.

20 juli 2017.
Bericht in Hallo Horst aan de Maas van 20 juli 2017 op blz. 19 Expositie Queeste naar 'n hemel.

19 juli 2017.
Bericht in VIA Horst aan de Maas van 19 juli 2017 op blz. 3 Queeste naar 'n hemel in de kerk van Broekhuizenvorst.

10 juli 2017.
Op maandag 10 juli bracht de Generale Overste van de Duitse zustercongregatie 'Zusters van Barmhartigheid' uit het Zuid-Duitse Untermarchtal samen met een medezuster een lang bezoek aan de Gedenkkapel van Mgr. Schraven en gezellen. Uitvoerig lieten ze zich informeren en toonden zich diep onder de indruk. 

23 mei 2017.
Op vrijdag 23 mei heeft Harry Schraven enkele mensen in de kapel rond geleid en toelichting gegeven.

22 mei 2017.
Op donderdag 22 mei komt ASP voor beveiliging.
Tevens komen enkele mensen van het koor uit Sittard, dat tijdens de Mgr. Schraven viering zingt, kijken hoeveel plaats er is voor hun koor.

22 mei 2017.
Op woensdag 21 juni heeft Ansul de brandblussers een onderhoudsbeurt gegeven in kerk en patronaat en is om het tweede jaar.

21 mei 2017.
Op zondag 21 mei brachten mensen uit Bonn een bezoek aan de kerk van Vorst en met name aan de Gedenkkapel van Mgr. Schraven. Ze waren zichtbaar geroerd door het levensverhaal van deze Vorster jongen. Vooral waren ze te spreken over de hele compositie van het kunstwerk van Jan Haen, zoals hij het levensverhaal van Schraven heeft geweven in het levensverhaal van 'de mens'. 

20 mei 2017.
Op dinsdag 20 mei heeft Sraar een bezoeker in de kapel rondgeleid. Later blijkt hij een China ganger te zijn die voor de Volkskrant schrijft. Klik hier voor zijn verhaal.

6 mei 2017.
Op zaterdag 6 mei jl. was de familie Linders te gast in de kerk van Vorst. Deze familie had deze dag een familiereünie en keerde bij die gelegenheid terug naar Vorst, waar hun vader jarenlang burgemeester was. Voor de gids die hen rondleidde was geen aangenamer gezelschap denkbaar. Zeer betrokken en vol vragen volgde men de rondleiding door de kerk en de Gedenkkapel. Een vraag die regelmatig naar boven kwam drijven luidde: ‘Wij hebben jarenlang in Vorst gewoond, waarom hebben wij nooit over dit verhaal gehoord?’. Men toonde grote dankbaarheid voor dit bijzonder bezoek aan Vorst, een dorp zo vol herinneringen aan vroeger.

29 april 2017.
Op zondag 29 april een bijzonder bezoek aan de kerk van Vorst en met name aan de Gedenkkapel van Mgr. Schraven. Twee Chinese gasten keken met grote bewondering rond en luisterden naar de uitleg over wat ze allemaal zagen. De ene was de pastoor van Zhengding, de stad waar bisschop Schraven bisschop was en vermoord werd en de andere zijn Chinese tolk. Pastoor Anthony is in Leuven voor een lentecursus van 4 weken. Maar het belangrijkste doel van zijn bezoek aan Europa was wel de kerk van Vorst en overleg met leden van de Mgr. Schraven Stichting over de activiteiten in Nederland en China ter voorbereiding op de 80ste verjaardag van de marteldood van bisschop Schraven en medemartelaren. Zelden zijn er zoveel foto’s in de kerk van Vorst gemaakt als tijdens dit bezoek. Kan een fotocamera overspannen raken? Diep onder de indruk reisden de twee Chinezen verder naar Lottum.

3 april 2017.
Monumentenwacht doet haar jaarlijkse inspectie aan binnen- en buitenkant.

18 maart 2017.
Na H. Mis beginnen leden Fanfare Broekhuizenvorst & Ooijen priesterkoor in gereedheid te brengen voor optreden in het kader van Vrienden van de Fanfare. Koffie, thee en koek staat ook gereed. Even inblazen en afstellen. Miriam heeft voor het mooie bloemstuk gezorgd, helemaal in juiste kleuren. Om 20:30 begint een uurtje met fijn uitgezochte muziek. Het niet zo mooie weer heeft veel vrienden er niet van weerhouden het concert te bezoeken, veel animo. Dat is ook te zien aan inzet dirigent Jo en muzikanten. Henk en dirigent Jo heeft de stukken aan elkaar gepraat.

1 maart 2017.
Om 18:30 uur H. Mis met uitdeling askruisje.

25 februari 2017.
Woorddienst met CV De Blauwpoët en CV De Krey uit respectievelijk Broekhuizenvorst en Broekhuizen. Goed bezocht wat gebedsleider deed opmerken dat het zo iedere zaterdag avond mocht zijn. Zo druk. Selectie van fanfare leden Broekhuizenvorst en Ooijen verzorgde de musikale delen van deze gebedsdienst met groot plezier.

17 januari 2017.
Kerk krijgt een poetsbeurt door leden van ZijActief.

16 januari 2017.
Kerstgroep is afgebroken en opgeruimd door Ger, Frans, John, Pieter en Sraar. Afbreken gaat veel sneller dan opbouwen. Riek heeft voor koffie en wafels met poedersuiker gezorgd.

2016.

20 december 2016.
Nieuwe bewegingsmelder wordt geplaatst achter in kerk op plaats van kapotte.

14 december 2016.
70 Jarig bestaan ZIJ-Actief. Om 18:00 uur wordt hiervoor een H. Mis opgedragen om dit jubileum te beginnen.

11 december 2016.
Adventsconcert door Con Brio, aanvang 14:00 uur. Dirigent: Marcel Kuepers. Piano: Oksana Baljva.
Klik hier voor meer details.

6 december 2016.
Gisteren en vandaag is de kerstgroep gebouwd. Nu gereed en heel mooi geworden.

2 december 2016.
Ger, Daniel, John, Sraar, Frans, Twan en Pieter hebben bomen gezaagd en naar de kerk gebracht. Ze liggen nu onder plastic te drogen totdat ze maandag op de juiste lengte gemaakt naar binnen gaan voor opstelling kerstgroep 2016.

29 november 2016.
Onderhoud en afstellen van de kekverwarming. De maximaal thermometer is enige keren de oorzaak van niet automatisch starten van de verwarming geweest.

4 november 2016.
Enorme vliegenplaag in de hele kerk. GJ Plaagdier Beheersing heeft het hele gebouw van boven tot beneden met een bestrijdingsmiddel behandeld. Het ruimen van de vliegen is een meerdaagse aangelegenheid. Telkens worden er opnieuw dode vliegen op de grond aangetroffen.

17 oktober 2016.
Elektriciëns hebben vanwege ARBO noodzakelijke verlichting boven de gewelven en in de toren geplaatst.

1 oktober 2016.
In het kader van de Mgr. Schravenherdenking 2016 werd door een groep pelgrims uit de verre omgeving het 'Mgr. Schravenpluspad' van 17 km gelopen en ter afsluiting de Gedenkkapel bezocht. Hier kregen de pelgrims uitleg over de kapel en werd met een kort gebed de pelgrimage afgesloten.
Bewegingsmelder achter in de kerk eruit vanwege veroorzaken problemen. Wordt opgestuurd naar leverancier.

11 augustus 2016.
Een groep mensen, familie Van Dijck, uit Wisconsin (USA) heeft de kerk en Mgr. Schraven kapel bezocht en rondgekeken. De nestor van 91 jaar heeft nog een Engelse psalm gezongen, heerlijk zoals dat klonk en dat wist hij.

1 augustus 2016.
Schilder komt om laatste puntjes op de i te zetten: goed afwerken dus. Het is niet voor niets kerkewerk.

25 t/m 28 juli 2016.
Opruiming en schoonmaak in kerk. Banken weer terug op hun vaste plaats. Tevens in zuidkapel de noodverlichting voor elektronisch orgel definitief gemaakt en is een passende lamp in de hal gehangen.

21 juli 2016.
Schilders zijn klaar, ook buiten. Ook deze onderhoudswerkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt door subsidiëring van Provincie Limburg.
Nu kan binnen het een en ander weer worden uitgepakt, teruggezet, vastgemaakt, schoongemaakt, gecontroleerd voor de normale diensten.

19 juli 2016.
Schilders zijn binnen klaar. Nu worden buiten roosters en deuren gedaan. Van de dubbele poort bij het patronaat heeft iemand het middenstuk om een poortdeel vast te zetten meegenomen. Het was net geschilderd en stond los van de poort te drogen. Dat onderdeel is wel nodig om een poortdeel vast te kunnen zetten.

15 juli 2016.
Schilders beginnen vroeg op het priesterkoor om daar het metaal te lakken. Gebruikt wordt een rolsteiger om bij de hoge raamdelen te komen. Dat rolsteiger is op het einde van de werkdag achterin geplaatst om maandag daar verder te gaan.
Met een drone met camera worden de hardstenen- en mergelelementen aan de toren tot boven gecontroleerd op gebreken. Verwacht wordt dat deze manier van werken snel, goed en zonder overlast gedaan kan worden.
Stukadoors werken hun werk in de hal verder af. Klus gereed.
Vier Canadezen komen in de kerk rondkijken omdat die open is. Zij kijken ook in de Mgr. Schraven kapel. Van een van hen is de opa geboren in het café dat vroeger tegenover het patronaat was.

14 juli 2016.
Stukadoor is grotendeels klaar met zijn klus. Nu nog afwerken.
Schilders hebben op het priesterkoor hun rolsteiger opgebouwd om morgen daar te gebruiken. Alle metalen delen, behalve het lood van de gebrandschilderde ramen, worden behandeld.
Deze onderhoudswerkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt door subsidiëring van Provincie Limburg.

13 juli 2016.
Boven de gewelven van de noordelijke zijbeuk een houtboorder bestreden, een diertje dat het op houten balken heeft voorzien. Er gaat liefst 30 liter houtwormolie aan.

11 juli 2016.
In de kerk wordt fijnspachtel opgebracht op de eerder behandelde plaatsen. Op priesterkoor wordt met een rolsteiger gewerkt.
De schilder begint met zijn werk vandaag. Er zijn diverse schilderwerkzaamheden, binnen en buitenkant. Hij begint aan de poorten.

21 juni 2016.
In toren wordt elektriciteit voor aansturing van klokken opnieuw aangelegd i.v.m. niet meer uiteen te houden kluwen van draden en kapotte doosjes. In een grotere waterdichte kast zit nu alles, voorzien van automatische zekeringen en al het nodige om klokken te luiden.

17 juni 2016.
Op priesterkoor is basis stucwerk aangebracht en steiger opgeruimd. Definitieve laag, fijnspachtel, wordt over enkele weken aangebracht m.b.v rolsteiger. Eerste kolom links en onder trap naar zangkoor is ook basis stucwerk aangebracht. Steigers blijven hier staan om fijnspachtel op te brengen na voldoende droging onderlaag.

15 juni 2016.
Nachtelijke regenbui laat zien dat de goot wel afvoert door de regenpijp en de stenen fundering goed heeft schoongespoeld. Een kunststof leiding is aangelegd tussen de aansluitpunten aan de zuidzijde. Vervolgens is het graafwerk weer gedicht.

14 juni 2016.
Wecoba Dak begint met herstel van hemelwaterafvoer aan zuidzijde van kerk. Een beschadigde afvoer en dichtgeslibde buizen gaf aanleiding om na te gaan hoe afvoer verderop eruit ziet. Er blijken enige buizen ineen gevallen tussen te zitten en geen water meer door de geven naar afvoer. Eerste dag is hele sleuf gemaakt.

6 juni 2016.
Bedi is begonnen met vloerdelen te beleggen met karton en aanvullende plastic bescherming aan te brengen. Daarna zijn slecht stucwerk op diverse plaatsen verwijderd.

5 juni 2016.
Een aantal vrijwilligers heeft vandaag vanaf 9:00 uur in de kerk gewerkt om kerkbanken los te maken en in elkaar te schuiven, met plastic afdekken van orgel, beelden, altaren, priesterkoor, gordijnen, audio en video inpakken.

4 juni 2016.
Hulpbisschop Mgr. E. de Jong heeft altaar ingewijd door wassing, ingezegend en relikwie uit oude altaar teruggeplaatst in nieuwe tombe altaar. Het bleek een indrukwekkende ceremonie.

29 mei 2016.
7 Communicanten van Broekhuizen en Broekhuizenvorst hebben de Eerste H. Communie gedaan.

25 mei 2016.
Nogmaals repetitie 7 Communicanten van Broekhuizen en Broekhuizenvorst in de kerk o.l.v. José.

24 mei 2016.
Repetitie 7 Communicanten van Broekhuizen en Broekhuizenvorst in de kerk o.l.v. José.

22 mei 2016.
Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen en op orgel Jean Pierre Steijvers hebben een aanzienlijk aantal bezoekers een erg plezierige middag bezorgd in de kerk met hun afwisselend samen en solo muziekstukken. De gekozen muziek is een schot in de roos gelet op reacties van bezoekers. Uitstekende uitvoering.

20 mei 2016.
Repetitie fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen voor uitvoering zondag.

19 mei 2016.
Gebroken leertje was oorzaak van een hangende toets in bovenste manuaal. Vervolgens ging ook nog eens een overbrenging voor een kompleet register stuk omdat het te zuinig gelast bleek. Verschueren man heeft het tijdig allemaal gerepareerd.

18 mei 2016.
Finale repetitie fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen en op orgel Jean Pierre Steijvers.

17 mei 2016.
Orgel wordt gestemd door Ruud van de Laar van Verschueren Orgelbouw. Hij blijkt gewond aan één hand door een ruk van zijn hond die ergens heen wilde. Moest dringend ermee naar ziekenhuis. Heeft wel gezorgd voor vervanging op 19 mei.
Slagwerk fanfare wordt al vast in kerk geplaatst voor finale repetitie.

14 mei 2016.
Nieuwe metalen standaard, gemaakt door Huub Hanssen, wordt in de kerk geplaatst.

4 mei 2016.
Dodenherdenking. Muzikanten van het ensemble hebben de herdenking opgeluisterd.

28 april 2016.
Nadere inspectie van de noordzijbeuk tussen gewelf en dak is in de middag gedaan door Van Lierop n.a.v. dakcontrole 15 april.

19 april 2016.
Basisschool groep 8 komt met José in de Mgr. Schraven kapel.

15 april 2016.
Er is dakcontrole buiten en binnen gedaan door Wecoba samen met onze bouwkundige.

5 april 2016.
Fa. Mark uit Veendam heeft onderhoud aan de kerkverwarming laten uitvoeren.

1 april 2016.
Resterende grote expositiepanelen opgehaald.

31 maart 2016.
Huub brengt schetsen voor het maken van de 90 cm. kandelaar voor paaskaars, uit te voeren in matzwart smeedijzer.

30 maart 2016.
Eerste 10 expositiepanelen terug van schilder. Zijn voorzien van verflaag op waterbasis met tintverschil in kleur.

29 maart 2016.
Monumentenzorg Limburg doet in- en externe controle.

25 maart 2016.
Schoolkinderen worden rondgeleid langs kruisweg door pastoor.

4 maart 2016.
Toren uurwerk verlichting gerepareerd. In wirwar van draden zit er eentje los die nu weer aan de voeding vast gemaakt is door Dennis.

18 februari 2016.
Kabel op altaar tussen microfoon en zender heeft een defect. Houben Media verhelpt storende ruis in geluid.

22 januari 2016.
Kon. Eijsbouts brengt nieuwe uurslagmotor aan en doet iets vervroegd jaarlijks onderhoud aan klokken en toren uurwerk.
Laatste twee grote expositie platen op aanhanger ook naar schilder.

21 januari 2016.
Aangepast gordijn terug en weer opgehangen.
Expositieplaten naar schilder gebracht om op kleur te brengen.

19 januari 2016.
Onderhoud aan cv ketel in patronaat.
Besmet gordijn priesterkoor naar leverancier.

18 januari 2016.
Er is kortsluiting in de kerk: geen licht, geen verwarming.
Opsporing oorzaak levert twee plaatsen op. Boven kelderingang is een schroef door een stroomvoerende draad gedraaid. Opgelost. Daarna op zoek naar de tweede. Blijkt de uurslagmotor te zijn die al geruime tijd niet het juiste aantal uurslagen laat horen. Motor maakt sluiting en is door Dennis afgekoppeld. Opgelost.

13 januari 2016.
Houben brengt nieuwe microfoons aan op ambo en altaar.

2015.

26 december 2015.
Fanfare geeft muzikale ondersteuning aan H. Mis op 2de Kerstdag om 10:30 uur.

25 december 2015.
Geen H. Mis vanwege Nachtmis op 24 december.
Kerstmuziek tijdens openstelling van 14:00 tot 16:00 uur.
Openstelling is druk bezocht, extra fijn voor muzikanten en kerstgroep bouwers!

euphonium      Bernard Driessen
orgel:              Ton Ransijn
dwarsfluit        Ria Nomen, Gemma de Ridder
orgel:              Ton Ransijn
dwarsfluit        Ria Nomen, Gemma de Ridder
clarinet:          Ton Ransijn

Blok I              euphonium en orgel
O Sanctissima
Hark the herald angels sing
The First Nowell
Joy to the World

Blok II            2 dwarsfluiten en orgel
Nu zijt wellekome
Er is een kindeke geboren op aard
De herdertjes lagen bij nacht
Stille nacht, heilige nacht

Blok III           euphonium en orgel
Adeste fideles
Leise rieselt der Schnee
Engel auf den Feldern singen
Deck the halls

Blok IV           dwarsfluiten en clarinet
The peace round
Dona nobis pacem
Menuett mit Trio (J.S.Bach)

Blok V             euphonium en orgel
O little town in Bethlehem
Ere zij God
Ein roze fris ontloken
O kindeke klein
Hoe leit dit kindeke

Blok VI           2 dwarsfluiten en orgel
Gloria in excelsis Deo
’t is geboren het godlijk kind
Midden in de winternacht 

Blok VII          euphonium en orgel
Ihr kinderlein kommet
The holy City
Stille nacht

Blok VIII
O Holy night    2 dwarsfluiten en orgel
Angels we have heard on high    2 dwarsfluiten
Away in a manger
Deck the hall

Slot
We wish you a merry Christmas,    euphonium, dwarsfluiten, orgel

24 december 2015.
Nachtmis om 20:30 uur met zang door kerkkoor dames- en heren.

21 december 2015.
Door enkele musikanten is 's ochtends geoefend om met 1ste Kerstdag tijdens openstelling tussen 14 en 16 uur live muziek ten gehore te brengen.

17 december 2015.
Kinderen groep 1,2 en 3 van basisschool de Schakel bezoeken 13:30 uur kerk voor bezichtiging kerstgroep.
Door enkele musikanten is 's ochtends geoefend om met 1ste Kerstdag tijdens openstelling tussen 14 en 16 uur live muziek ten gehore te brengen.

14 en 15 december 2015.
Kerstgroep wordt opgebouwd in kerk op gebruikelijke plaats.
Omdat kerk open is lopen mensen binnen om rond te kijken en toelichting te krijgen over Mgr. Schraven kapel.

6 december 2015.
Ton en Ria oefenen kerstliedjes in de kerk op orgel en fluit.

27 november 2015.
Ton en Bernard oefenen kerstliedjes in de kerk op orgel en euphonium.

26 november 2015.
Melding aan Ziut doorgegeven dat kapotte straatlamp nr. 113 kerkgangers belemmert bij hun kerkgang.

25 november 2015.
Er zijn nieuw type microfoons op ambo en altaar geplaatst door Houben Media. Door Bose is de geluidsinstallatie opnieuw ingeregeld en systeemcorrectie uitgevoerd waardoor de instellingen nu wel worden vastgehouden, was eerder niet zo. De microfoon op het altaar wordt nog vervangen door een die 20 cm langer is zodra die binnen is. Hopelijk kan hiermee nu eindelijk het audio hoofdstuk ook gesloten worden.

2 november 2015.
Op maandag is de schilderijententoonstelling opgehaald door de kunstenaar om elders tentoon te stellen. Hij is zeer tevreden over de verkoop van het aantal kaarten. Jammer dat er geen schilderstuk van hem verkocht is.

29 oktober 2015.
Weer aan geluidsinstallatie gewerkt, nu met Sennheiser techneut erbij.

25 oktober 2015.
Dit weekend hebben 7 mensen de schilderijententoonstelling bezocht.

18 oktober 2015.
Dit weekend hebben 12 mensen de schilderijententoonstelling bezocht.

13 oktober 2015.
Vincent en Marja Hermans heeft een vijftal gasten uit Etten-Leur in kerk en kapel rondgeleid.

11 oktober 2015.
Plechtige H. Mis, voorgegaan door prof. Tjeu van Knippenberg, em. hoogleraar theologie in Tilburg, jaarlijkse herdenking Mgr. Schraven en gezellen. Na de viering koffie en broodjes bij ingangshal. Daarna lezing met titel: Bisschop Schraven, zijn spirituele identiteit.
De schilderijententoonstelling Houvast van Aart de Lange, opening zondagmiddag, is mogelijk gemaakt door Jeu. Hij heeft 22 bezoekers in de kerk gehad. Hij heeft ook nog zijn tuba kunnen spelen tot groot genoegen van bezoekers.

10 oktober 2015.
Zaterdagmiddag 7 bezoekers. Ria van de Dorpsraad trof het goed, kreeg uitleg door schilder zelf die toevallig met echtgenote de Kaarten van Aart aanvulde. Ook de fotograaf en zijn vrouw (rode boekje Over mijn Lijk) bezochten de kerk.

9 oktober 2015.
Kruisweg door Mgr. Schraven stichting. Er waren circa 20 bezoekers, onder andere van Lazaristenklooster Panningen. Ook hulpbisschop Mgr. De Jong uit Roermond volgde de kruiswegpresentatie Aad de Haas.
Pierre ging met kruis alle staties langs, Mieke en Marja spraken de teksten.

4 oktober 2015.
Middagopening door Bernard van 13:30-17:00 uur. Circa 20 mensen hebben de kerk met expositie bezocht.

3 oktober 2015.
Officiële opening Expositie Aart de Lange Pzn: Monumenten van Aandacht.

2 oktober 2015.
Aart de Lange hangt 14 kunstwerken op in kerk.

1 oktober 2015.
Houben Media en Bose werken samen aan verbetering van het geluid in kerk. Tijdelijke oplossing is dat beide microfoons met kabels worden verbonden met versterker. Gezocht wordt nu naar oorzaak van geluidsprobleem.

Stellingen voor tentoonstelling `Houvast` voor oktober weekenden worden op priesterkoor gereed gemaakt.

29 september 2015.
Er wordt tevergeefs gewerkt aan verbetering van het geluid in de kerk.

25 september 2015.
De erepoort is geplaatst in de boog Mgr. Schraven kapel en priesterkoor.
Hoe dat uitziet? klik hier, beter nog, bezoek de kerk of kapel.

28 augustus 2015.
Bezoekers fam. De Groote-Kurvers uit Heeze waren vandaag voor een rondleiding door de kapel en kerk. Sraar Weijs heeft de bezoekers toelichting gegeven. Bezoek heeft ook het gastenboek gebruikt!

19 augustus 2015.
Vincent Hermans is met Chinese bezoeker Peter in de gedenkkapel geweest. Peter studeert in België sociale leer van de kerk.
Klik hier voor meer...

5 augustus 2015.
Paula Görtz is in de gedenkkapel geweest om te kijken hoe een korpus met kazuifel het best tot zijn recht komt.

1 augustus 2015.
Tijdens een kort verblijf in Nederland wilden twee buitenlandse gasten uit Ethiopië en Italië zeer graag de gedenkkapel bezoeken. Klik hier voor meer...

16 juli 2015.
Om 9:15 uur begint Houben Media met 2 technici aan het opnieuw afregelen van de audio installatie. Tevens is geluidsbox van het koor mee teruggenomen wegens een defect;
Rond 16:00 uur hebben Bernard Driessen, Frans van Horck, Pieter Litjens en Sraar Weijs overlegd hoe het beste panelen kunnen worden gemaakt en opgesteld voor expositie doeleinden. Zie ook posting 7 juli hieronder.

7 juli 2015.
Aart de Lange, symboliekschilder, heeft met Bernard Driessen en Pieter Litjens de kerk bezocht en gekeken waar zijn schilderingen het best geplaatst kunnen worden voor een tentoonstelling. Bezoek http://www.aartzelf.nl/Aart_zelf/Welkom.html voor meer;
Paula Görtz heeft Mgr. Schraven kapel bezocht en met enkele witte vierkante doeken op tegelvloer op verschillende plaatsen foto's gemaakt om zo na te gaan waar vitrines het beste geplaatst kunnen worden.

11 juni 2015.
Per fiets komt groep 8 van bs De Bottel uit Lottum naar het patronaat om door José Peeters de geschiedenis van Mgr. Frans Schraven en gezellen uitgelegd te krijgen. In de Mgr. Schraven kapel wordt dit nog eens via de grote beschilderde panelen duidelijk gemaakt. Pastoor Verheggen was er ook bij. Het betreft een groep van 23 kinderen en hun juf. Aansluitend wordt zeer geanimeerd deel genomen aan de quiz. Opvallend: groep bestaat uit 6 jongens en 17 meisjes.

31 april 2015.
Koen Vergeldt is tijdens de plechtigheid van 14:00 uur gedoopt.

Kapelaan Roger Maenen is met 9 mensen uit Meijel van 16:30-17:30 uur de kerk en Mgr. Schraven kapel komen bezichtigen.

20 april 2015.
Gordijnen priesterkoor terug naar leverancier omdat achterste deel van drie lagen stof zichtbaar doorhangt.

14 april 2015.
José Peeters legt groep 8 (24 kinderen) en 2 leerkrachten van bs. De Schakel uit wat Mgr. Schraven heeft bewogen en waarom hij in China met 8 andere Europeanen is vermoord door Japanse bezetter. Programma van 2 uur. Tevens patronaat grote ruimte beneden gebruikt. Kijk op Nieuws voor volledig verslag met foto.

13 april 2015.
HoubenMedia heeft opnieuw geluidsinstallatie afgesteld.

12 april 2015.
Kapelaan Mielnik heeft Filip Jan Zbicinski, zoon van Krzysztof Zbicinski en Marta Zbicinski, geboren 5 augustus 2014 te Venlo gedoopt in het Pools. Er waren circa 12 familieleden aanwezig.

8 april 2015.
Verstopping HWA in hoek bij Mgr. Schravenkapel is doorgespoeld door RRS uit Roermond.

3 april 2015.
Basisschool De Schakel Goede Vrijdag in de kerk met ouders. Volle kerk. Prima verlopen Paasviering met ondersteuning van powerpoint en audio. Wel is duidelijk dat spreker(jes) vooraf oefening nodig hebben in microfoon gebruik.

1 april 2015.
Een aantal dames hebben voorbereidingen getroffen om kinderen van de basisschool hun Paasviering in de kerk te laten doen, ondersteund door aanwezige audio- en videoapparatuur. Tevens is een groot houten kruis voor het altaar geplaatst waaraan attributen gehangen worden die kinderen zelf gemaakt hebben.

28 maart 2015.
Palmpasen viering met musicale ondersteuning door vier blazers:
Bernard Driessen uit Broekhuizenvorst op euphonium;
Jos Driessen uit Tegelen op bastrombone;
Paul Engels uit America op trompet;
Bart Seuren uit Broekhuizen op tenortrombone.
Er waren veel kerkgangers die hebben genoten (...) van de noten (!), het was druk in de kerk.

22 maart 2015.
Op zondagmiddag was pater Harrie Jaspers met pater A. Zerachristos Yosief, ook een Lazarist, uit Ethiopië in de kapel om er de schilderingen en kerk te bekijken. De priester heeft in zijn moer's taal èn de vertaling in het Engels iets in het boek geschreven.

20 maart 2015.
Er is getest om beeld en geluid voor de Paasviering op Goede Vrijdag van schoolkinderen goed te krijgen op de A/V apparatuur in de kerk.

14 maart 2015.
Na een zeer druk bezochte boekpresentatie van "de Chinareis van de Frans Schraven en gezellen pelgrims 2014" in het Brouwershuis hebben circa tien mensen de kapel in Broekhuizenvorst bezocht waar de priester en kunstenaar Jan Haen toelicht. Bij het gezelschap was ook Mgr. Stefaan van Calster, vicaris episcopalis, die de zaligverklaring van bisschop Frans Schraven en gezellen begeleidt. Maandag hierna worden de stukken hierover in Rome geopend.

12 maart 2015.
Musikanten van het gelegenheidskwartet CH die 28 maart de H. Mis opluisteren, hebben deze avond geoefend in de kerk.

8 maart 2015.
Op page Mensen is onder Wim van Hoorn info en foto's van Historische Kring bijgeplaatst over beide grote beelden onder grote triomfboog.

26 februari 2015.
Door Perry van den Hurck van Houben Mediatechniek is geluidsinstallatie bijgesteld.

22 februari 2015.
Een goed bezocht feest ter gelegenheid van de afsluiting van de bouwwerkzaamheden 2014. Sprekers en muzikanten zijn begeleid met een PowerPoint presentatie op het grote scherm.

19 februari 2015.
Installatiebedrijf Hans Smits heeft in de sacristie een warmwater voorziening geplaatst.
Buitendeur Mgr. Schraven kapel is door Sraar Weijs en Frans van Horck onder handen genomen omdat deze erg moeilijk te openen was.

14 februari 2015.
C.V. De Blauwpoët en C.V. De Krey hebben om 19:15 uur een gezamenlijke goed bezochte gebedsdienst gevierd met muzikale bijdragen van joeks kapel "Weej zien d'r uut" en dans door de (mini-) Dansmarietjes die in de ochtend eerst flink geoefend hebben. Dienst wordt begeleidt op het grote scherm middels een PowerPointPresentatie.

13 februari 2015.
HoubenMedia inventariseert geluidsinstallatie na een aantal weken gebruikers ervaring.

22 januari 2015.
Orgel gerepareerd. Een membraanvel had het begeven waardoor geen druk meer werd opgebouwd om het orgel te kunnen laten spelen. Vellen op beide grote membranen zijn vernieuwd.

19 januari 2015.
- Kerststal afgebroken en opgeborgen voor volgend jaar.
- Harry Schraven was met fotograaf Van Galen, bisdom Roermond, in de kerk.

12 januari 2015.
- Deur sacristie is door Sraar Weijs en Frans van Horck onder handen genomen omdat deze erg moeilijk te openen was.
- Heren Harry Schraven en Gérard Peters van Mgr. Schraven stichting, Pierre Habets en Frans Beckers van de stichting De weg naar verzoening, Bernard Driessen en Pieter Litjens van parochie H. Naam Jezus hebben in de kerk overlegd over mogelijke plaatsing van een kunstwerk in de Mgr. Schraven kapel.

7 januari 2015.
KBO Broekhuizen/Broekhuizenvorst en Lottum op bezoek met 15 personen voor uitleg en toelichting door Marja en Vincent Hermans in de Mgr. Schraven kapel na voorafgaande Schravenlezing in Café 't Dörp.

2014.

25 december 2014.
Eerste Kerstdag is de H.Mis 's morgens opgeluisterd door fanfare. Zonder dit muziekgezelschap waren meer dan 200 mensen in de kerk: goed beluisterd dus.
's Middags extra openstelling van 14:00-16:00 uur om kerststal te kunnen zien. Bezocht door meer dan 50 mensen. Er is op het grote vaste scherm de video "Kerst-Inn 2010" enkele keren tot groot genoegen van veel aanwezigen vertoond.

19 december 2014.
Kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn in de kerk geweest voor bezichtiging en toelichting van opgebouwde kerstgroep.

7 december 2014.
Adventsconcert met Con Brio, Munttrio, organist Jean Steijvers en pianiste Oksana Baljva voor circa 200 personen met warme koffie, warme thee en koek in de pauze. Aanvang 14:30, sluiting rond 17:00 uur.