LogoBlauw LogoBlauw R.-K. PAROCHIE
H. NAAM JEZUS
BROEKHUIZENVORST
RONDOM DE VORSTER TOREN


Kunst in de kerk

Door herindeling van het priesterkoor en reconstructie van wanden in de absis kan een diversiteit van ook andere dan de gebruikelijke H. Mis gedaan worden. Hierna een lijst.

Activiteiten

2018

26-27 mei en 2-3 juni 2018, twee weekends vanaf 11 t/m 16 uur, goed voor meer dan 200 bezoekers.
Dwarsverbanden, een expositie van doeken van Huub Bogaerts.

Huub Bogaerts was in zijn vorige leven huisarts, maar 'schilderen' zit in zijn genen. De naam Bogarts is in de kunstwereld niet onbekend. Na vervroegde pensionering heeft Huub zijn leven een andere wending gegeven. Hij is aan de Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten Arendonk (België) de opleiding 'Schilderkunst' gaan volgen.
Gedurende de opleiding heeft Huub geleerd om van minutieus naar abstract te werken. De ontwikkeling van Huub is niet stil blijven staan, hij laat zich leiden door een combinatie van cerebraal functioneren en intuïtieve gevoelens. Daaruit ontstaat werk waarin de warmte, de sfeer en het gevoel dat hij wil overbrengen, voorop staat. De tentoongestelde werken zijn allemaal olieverf op doek.
Voor meer informatie over de schilder, kijk op www.huubbogaerts-art.nl

2017

6-13 augustus 2017, één week maar.
Queeste naar 'n hemel: zoektocht naar 'n hemel:
- Jef Hendriks: Poëtische verbeelding
- Jan Haen: Verhaaldozen

Een tentoonstelling van twee kunstenaars die, ondanks dat het weer niet echt meewerkte, maar liefst 175 bezoekers heeft opgeleverd. Niet gering. We hebben twee grote banners over de muren gehangen om aandacht van voorbijgangers te trekken. Kom gerust naar binnen, de kerk is open.

2016

22 mei 2016
Musiche di Vento: een uniek Orgel- en fanfareconcert te Broekhuizenvorst.
Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen en op orgel Jean Pierre Steijvers hebben een aanzienlijk aantal bezoekers een erg plezierige middag bezorgd in de kerk met hun afwisselend samen en solo muziekstukken.

2015

3 oktober 2015
Officiële opening Expositie Aart de Lange Pzn: Monumenten van Aandacht. In weekenden geopend tot en met 1 november.

28 maart 2015
Gelegenheidskwartet ondersteunt Palmpasen viering met musicale omlijsting door vier blazers.

22 februari 2015
Orgel en hobo programma door Tanja van der Kooij, hobo en Dr. Remy Syrier, orgel.
Historische Kring verzorgt een kleine expositie over onze parochie.

2014

7 december 2014
Adventsconcert met Con Brio, Munttrio, organist Jean Steijvers en pianiste Oksana Baljva voor circa 200 personen met warme koffie, warme thee en koek in de pauze. Aanvang 14:30, sluiting rond 17:00 uur.

2010

10 november 2010
Limburg is de eerste provincie in Nederland met een complete inventarisatie van de glasschilderkunst. Maandag 8 november 2010 nam Odile Wolfs, gedeputeerde Kunst en Cultuur, het zesdelig Lexicon in ontvangst.
In het Lexicon staan zo’n 7.000 glas-in-loodramen uit heel Limburg beschreven, het merendeel in kerkgebouwen. Zo kunt u beschrijving van kerk in Broekhuizenvorst vinden op http://www.glasmalerei-ev.de/pages/b45/b45.shtml
Het project is uitgevoerd door de Stiftung Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jh. e.V

Toen enkele jaren geleden in een project van de Euregio Rijn-Maas-Noord de glasschilderkunst tussen de Maas en de Rijn onderzocht en geïnventariseerd werd, hebben de Provincie Limburg en de Forschungsstelle Glasmahlerei samen een grote inspanning verricht om de glasschilderkunst in Limburg compleet in beeld te brengen en te documenteren met een aanvullende inventarisatie voor Zuid-Limburg. In de inventarisatie vindt men vooral informatie over waar de glas-in-loodwerken te bezichtigen zijn en wie de ontwerper/maker is. Alle geïnventariseerde ramen zijn gefotografeerd en opgemeten. Niet alleen glasvoorstellingen in kerken zijn gedocumenteerd, maar ook van niet-kerkelijke gebouwen, zoals scholen, gemeentehuizen en ziekenhuizen.

Gedeputeerde Odile Wolfs: “Het is zeker niet de bedoeling om deze unieke inventarisatie in de kast te stoppen en de deur te sluiten. Ik zie de oplevering van dit Lexicon juist als de start van een nieuwe fase. Met de Monumenten Wacht Limburg zijn we in gesprek om de gegevens te gaan beheren binnen hun erfgoed databank. Een volgende stap is om de topstukken van Limburg te benoemen en deze toeristisch te gaan ontsluiten. Daarnaast gaat de Provincie met gemeenten in overleg hoe we dit stukje uniek erfgoed in de toekomst kunnen behouden. Denk daarbij aan het beschermen van de glas-in-loodramen bij de afgifte van sloopvergunningen. De ramen die nog geen herbestemming hebben gevonden, kunnen dan via een website met databank onder de aandacht worden gebracht van architecten en bouwontwikkelaars.

Limburg heeft veel kwalitatieve glasschilderkunst. Hierdoor is deze kunstvorm als zodanig uniek in Europa en van wezenlijk belang voor het Limburgs Cultuurhistorisch Erfgoed. Glasschilderkunst was in de twintigste eeuw een kunstvorm die dicht bij de mensen stond. Vandaar ook de term ‘Democratische kunst’. Veel burgers hebben in het begin van de vorige eeuw een opdracht bij een plaatselijke kunstenaar geplaatst met als doel in het kunstwerk een symboliek uit de geschiedenis of streek te verbeelden. Dat heeft tot gevolg gehad dat er zich in het gebied in het begin van de twintigste eeuw veel glasschilderkunstenaars gevestigd hebben die hun producten over de hele wereld leverden.

In Limburg hebben ruim 200 glasschilders gewerkt, grotendeels uit Limburg zelf, maar ook uit de rest van Nederland en onze buurlanden. De Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten en de Jan van Eyckacademie in Maastricht hebben een groot aantal glaskunstenaars getraind en geïnspireerd. Beide academies hebben grote invloed gehad op de ontwikkeling van glas in lood in Nederland. Bekende namen zijn: Joep Nicolas, Daan Wildschut, Charles Eyck, Huub Levigne, Hans Truijen en Jacques Verheijen.

De complete inventarisatie van de glasschilderkunst in Limburg is te raadplegen op
www.glasinlood-st.nl . De complete euregionale inventarisatie is te vinden op www.glasmalerei-ev.de .
Bron: Info Bulletin nr. 10 november 2010